För handläggare

Här finns vi:
Nytida Kasper Kollo
Byggmästaregatan 9 (Postadress: Slöjdgatan 12)
222 37 Lund
Org.Nr:
556739-7830

Våra verksamheter

Kasper kollo erbjuder korttidsvistelse enligt LSS § 9:6 i form av sommarkollo och helgläger för barn, ungdomar och unga vuxna med autismspektrumtillstånd – exempelvis högfungerande autism och aspergers syndrom –  tillhörande personkrets 1.

Ladda ner verksamhetsbeskrivningar

Läs mer