Nyheter

Kängurun ger hela familjen en chans

Ida Wik

På Nytida Kängurun familjebehandlingshem i Skara får familjer i behov av stöd en chans att utvecklas och hitta lösningar för att fungera tillsammans. Kängurun erbjuder både utredning och behandling i hemliknande miljö.

˗ Vi ser till hela familjen och är ett alternativ till att rycka upp barn ur sitt sammanhang för LVU-placering. Vi kan utreda vad som inte fungerar i familjen och ge stöd till varaktig förändring. När familjen bor hos oss på heltid blir deras relationer mer synliga än vid familjebehandling i hemmet, säger enhetschef Ida Wiik.

Känguruns målgrupp är familjer (barn med sina föräldrar) där det föreligger ett behov av att utreda föräldraförmågan. En placering kan initialt vara en utredningsplacering som sedan övergår till behandling utifrån vad som framkommer under utredningen. En utredning kan vara mellan åtta och tolv veckor. En behandlingsplacering kan sträcka sig till upp till ett år eller längre.

Via personal från Kängurun kan Nytida nu erbjuda en nyhet i form av utredningar och familjebehandling i hemmet, för kommunerna i närområdet motsvarande tidigare Skaraborgs län.

˗ Det kan vara ett bra alternativ exempelvis där familjen inte samtycker till placering men där ändå behovet av utredning av föräldraförmågan finns eller en intensivare form av familjebehandling behövs, förklarar Ida.

Socialtjänsten i många kommuner, inte bara i Skaraborg, har just nu svårt att bemanna inom området barn och unga. 

˗ Här kan vi på Kängurun erbjuda relevanta insatser och uppdrag för kommunerna där vi kan underlätta och påskynda utredningsarbetet genom de utredningar och behandlingar som görs här oavsett om det är på plats på Kängurun eller i familjernas hemmiljö. Våra medarbetare har en bred kompetens och utredningarna görs i enlighet med BBIC för att underlätta för socialtjänsten i deras utredning och fortsatta arbete med familjen, säger Ida.

På Kängurun ska familjerna känna sig välkomna, sedda och omhändertagna men också få sköta sitt vardagsliv själva. De bor i en egen lägenhet, lagar sin egen mat och städar. Barn som är skolpliktiga går i skolan i Skara. Kängurun har sedan länge ett gott och väl upparbetat samarbete med kommunens skolor som är väl medvetna om och anpassar sig till barnens behov. Det finns även möjlighet med förskola i Skara för yngre barn som är placerade en längre tid.

De familjer som kommer till Kängurun har ofta varit föremål för många olika insatser tidigare som inte fungerat. Föräldrarna kan tvivla på sin förmåga och har ofta låg självkänsla. Här får de en chans att stärka sin självkänsla och genom stöd med positiv förstärkning hitta verktyg och metoder för ett mer fungerande föräldraskap. Barnens behov står i centrum.

˗ Jag vill att barnen när de blir vuxna och söker svar om sin uppväxt, ska kunna läsa dokumentationen från oss och tänka att: min förälder fick i alla fall en chans och gavs möjlighet till förändring, avslutar Ida Wiik.

Kontakta oss på Placeringsförfrågan

Vi hjälper dig att hitta lediga platser och nya lösningar.

Porträttbild verksamhetschef på Kängurun
Barnrum från Kängrurun med barnbord och stolar

Om Kängurun

  • Målgrupp: familjer där det finns behov av att utreda föräldraförmågan
  • Erbjuder både utredning och familjebehandling
  • Utredning och familjebehandling i hemmet erbjuds kommuner i närområdet (Skaraborg)
  • Bred kompetens i personalgruppen med erfarenhet från olika områden inom socialt arbete
  • Stora, fina, ändamålsenliga lokaler med bl.a. lekrum och lekplats på gården
  • Familjen bor i egen lägenhet

Läs mer om Kängurun Familjehemsbehandling

Lyssna