Nyheter

Järva VIP prisad av Skolverket för sitt hållbarhetsarbete

Bild på projekt med skotartonger som havsbotten

Nytida Järva VIP har tilldelats Skolverkets utmärkelse Skola för Hållbar Utveckling. Under hela det gångna läsåret har skolan haft hållbarhet som tema för både elever och personal. Alla har lärt sig massor och haft roligt på vägen.

Järva VIP ligger i Sollentuna och är en anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola för barn med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Här erbjuds också fritidsverksamhet och korttidstillsyn. Det är en liten skola med plats för 50 elever. Skolan har hög personaltäthet, små klasser och rymliga lokaler som fortlöpande anpassas efter elevernas behov.

˗ Under läsåret har vi jobbat med tema lärande för hållbar utveckling om en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi har tränat eleverna mot de globala målen enligt agenda 2030 och utbildat skolpersonalen. Eleverna har haft en massa härliga, spännande lektionspass, kopplat till de globala målen. Det har varit väldigt givande och roligt, säger rektor Marina Smeds.

˗ Vi har haft ett antal lektioner per vecka i olika ämnesområden kopplat till hållbarhetsarbetet och det har också varit tema på friluftsdagar och liknande. Vi har varit noga med att det ska vara utvecklande och inte kännas som extra arbetsuppgifter för skolpersonalen. Vi har jobbat med konkret material för att underlätta för eleverna att ta till sig budskapet.

Insektshotell, toavett och källsortering

˗ Eleverna har gjort allt från att bygga egna insektshotell, till att undersöka den biologiska mångfalden i ett närbeläget kärr. Vi har lärt oss vad man inte får spola ner i toaletten, att tända och släcka lampor på rätt sätt, att källsortera och om matsvinn. I vår skapande verksamhet har vi använt återvunnet material, berättar Marina Smeds.

Järva VIP är en av fyra Nytida-skolor vars rektorer gått en utbildning i hållbarhetsarbete på Stockholms universitet. Tillsammans har de stöttat och utbildat även andra skolor i hållbarhetsarbete.

˗ Det har varit mycket givande samtal och roligt att få dela med sig av kunskapen, tycker Marina Smeds. Hon berättar att Järva VIP först inte hade en tanke på att de skulle kunna ansöka om Skolverkets utmärkelse Skola för Hållbar utveckling.

˗ Vi tänkte kanske göra det nästa år, men vi gick igenom kriterierna och såg att vi redan nu hade det som krävs för att uppfylla dem. Så vi ansökte och fick besked nu i juni om att vi fått utmärkelsen. Det känns roligt och inspirerande!

Arbetet fortsätter med nya mål

Järva VIP fortsätter med sitt hållbarhetsarbete även kommande läsår. Under det gångna året valdes sex av de globala hållbarhetsmålen ut som teman. Nästa år kommer de att välja ut några andra av målen att jobba med. Elevernas arbeten under året har till stor del sparats och till skolavslutningen presenterade de det de gjort för föräldrarna genom sång, musik och dans.

˗ Jag kan absolut rekommendera andra skolor att jobba systematiskt med hållbarhet och ansöka om Skolverkets utmärkelse. Vi har lärt oss jättemycket och haft roligt på vägen, avslutar Marina Smeds.

Bild på projekt med skotartonger som havsbotten
Återvinning med roliga figurer pantomen plastis och pappis
Affisch med de globala målen

Läs mer om Järva VIP

Lyssna