Nyheter

Järva VIP där varje elev är unik

klassrum i Järva VIP

Järva VIP för- och grundsärskola är en av Nytidas skolor med särskild inriktning på elever med autism och ADHD. Birgitta Zakariasson har arbetat i nästan 15 år i skolan. Här berättar hon om vad som gör den så speciell.

Järva VIP för- och grundsärskola ligger i Sollentuna och har 30 elever. Skolans lokaler är väl anpassade efter elevernas behov. Huset är i två våningar med en fin gård, lokalerna är ljusa och det finns flera små klassrum eftersom undervisningen sker i mindre grupper. Fyra elever är en lagom stor grupp, menar Birgitta. Det ger möjlighet att både möta och samspela med andra elever, men blir inte rörigt. Då fungerar också en till en undervisning när det behövs, dvs undervisning mellan enbart en elev och en lärare eller annan medarbetare.

På Järva VIP har fokus från start legat på samspel och kommunikation, det som personer med autism generellt har svårt för, samt på att möta varje elev utifrån hans eller hennes förutsättningar. Detta är fortfarande en viktig del av hur man jobbar i VIP-skolorna.

– Vi har mycket kunskap om autism, arbetar lågaffektivt och har en hög personaltäthet där alla arbetar mot samma mål, säger Birgitta.

Detta arbetssätt är viktigt för att kunna möta eleverna. Många av dem har förutom sina funktionsnedsättningar självskadebeteende eller är utåtagerande och har tidigare misslyckanden i skolan bakom sig. Eleverna kan också ha med sig inlärda negativa beteenden som det tar ett tag att bryta. Men det går när man lärt känna varandra och både förtroende och självförtroende byggs upp.

– Vi har en elev som tidigare slog sönder fönster, men tillsammans har vi tränat så att han slår på fönsterbrädan istället. Det är en fantastik känsla när man lyckas nå sådana resultat, säger Birgitta.

Avslutningsvis sammanfattar Birgitta vad det är som gör att hon efter snart 15 år fortfarande trivs så bra på Järva VIP.

– Det är så jättespännande och utmanande att se alla elever för de unika individer de är. Jag måste vara lite detektiv för att försöka förstå varför saker och ting händer, vad jag kunde ha gjort annorlunda när det inte fungerar och hur jag kan göra bättre nästa gång. Det är också väldigt roligt när allting går bra, till exempel om vi åker på en utflykt och alla förberedelser varit riktiga och allt fungerat som det ska.

Lyssna