Nyheter

Järva VIP anpassar efter varje elev

Viviane Silvén är mamma till en 16-årig pojke med autism som är elev på Nytida Järva VIP skola i Sollentuna. Livet med en son med funktionsnedsättning har inte alltid varit lätt och vägen till en diagnos var lång. På Järva VIP har hennes son hittat hem.

Porträttbild

Läs mer om Järva VIP

Läs mer om våra tjänster inom LSS

Läs mer om våra skolor

Kontakta Platsakuten för frågor om placeringar

– Han är en strålande pojke på 16 år, säger Viviane om sin son, men berättar också att hon redan tidigt när han var liten förstod att det var något som inte stämde även om sonen följde alla kurvor och var motoriskt duktig.

– När han skulle vaccineras satt han bara i mitt knä, han grät inte och var inte ledsen, som andra barn. Den bästa barnvakten när jag behövde ta hand om hans ett och ett halvt år yngre syster var att sätta honom framför tvättmaskinen. Där kunde han sitta och titta tills maskinen var färdigtvättad.

Sen diagnos trots tidiga misstankar

Trots tidiga misstankar från familjen och senare också förskolan skulle det dröja flera år och utredningar innan sonen fick en autismdiagnos. Då var han sex år och skulle börja skolan. Bedömningen var att en vanlig skola skulle fungera för pojken. Men skolan saknade kunskap om autism. Samtalen hem blev många och trots att sonen bara var sex år hände det att han blev inlåst ensam när skolan inte kunde hantera honom. Dessutom förlorade han färdigheter han tidigare hade haft. Situationen blev ohållbar. Via en skolkonsulent i hemkommunen fick sonen en plats på Järva VIP som är en av Nytidas skolor med inriktning på elever med autism. Det var skillnad från första dagen.

– Jag minns inskolningen, de tog emot honom i en miljö som var anpassad efter just hans behov. Och så jobbar Järva VIP med alla elever, de anpassar efter var och en. Personalen utgår från varje elevs förutsättningar. De är kunniga och får personkemin att fungera mellan elev och personal, säger Viviane.

Kontinuiteten bland personalen är hög, hennes son har haft samma pedagog i de tio år han varit elev i skolan, flera elevassistenter har också varit med länge. Det ger goda resultat och förtroende kan byggas. För Viviane är det en trygghet att veta att sonen trivs, mår bra och utvecklas.

Tydlig pedagogik

Det finns en tydlig och strukturerad pedagogik på Järva VIP som skapar trygghet och möjliggör inlärning. Till skillnad från tidigare perioder i livet känner Viviane att hon får stöd också när saker inte går så bra. Hon berättar om hur skolan tillsammans med autismhabiliteringen i Stockholm hjälpte sonen när han blev så rädd för hundar och fåglar att han inte ville gå ut. Genom långsam exponering först med bilder och sedan riktiga hundar försvann fobin. Idag finns det till och med en hund hemma som är en kär familjemedlem.

Att leva med ett barn med autism påverkar hela familjen, man blir en annan människa, menar Viviane.

– Min son har lärt mig hur en människa kan vara och hur mycket man älskar oavsett svårigheter. Jag vill inte ändra på den han är. Jag vill bara att han ska bli så självständig som möjligt och att samhället ska respektera honom, säger hon.

Nu har sonen ytterligare ett läsår kvar i Järva VIP, därefter kommer han att börja i Nytida Haga VIP särskolegymnasium. Det är med blandade känslor Viviane tänker på det.

– Jag vill egentligen inte att han ska byta, jag älskar den här skolan och jag känner att personalen verkligen bryr sig om och tycker om min son. Det är mer än bara ett jobb för dem. Men en av hans tidigare lärare jobbar på Haga VIP nu och säger att det kommer bli bra där också.

Läs mer om Järva VIP

Läs mer om våra tjänster inom LSS

Kontakta Platsakuten för frågor om placeringar

[sswsdivider type=”line”]

[sswsdivider type=”block”]

Nytidas skolor och fritids
Totalt 21
Aspen
LSS-verksamheten Aspen är ett fritids- och korttidshem som vänder sig till dig med Aspergers ...
Backen
Backen är ett fritids- och korttidshem inom LSS som vänder sig till barn, ungdomar och unga ...
Blichers friskola
Vi erbjuder integrerad skola och öppenvård för ungdomar i årskurserna ...
Bällsta Gård
Bällsta gård är ett fritids- och korttidshem inom LSS som vänder sig till barn och ungdomar i ...
Enigmagården
Enigmagårdens LSS-korttidsboende och fritidsgård vänder sig till dig med Aspergers ...
Götgatan
Götgatan är en verksamhet för barn och ungdomar med NPF – neuropsykiatrisk ...
Haga VIP
Söker du gymnasiesärskola för elever med autismspektrumstörning och problemskapande beteende i ...
Hyddans grundsärskola
Hyddans grundsärskola och gymnasiesärskola, vänder sig till barn med utvecklingsstörning samt ...
Järva VIP
Söker du förskola eller grundsärskola för barn med autismspektrumtillstånd och intellektuell ...
Kalmar Centrumskola
Kalmar Centrumskola är en grundskola i centrala Kalmar som vänder sig till dig som går i någon ...
Korttidsverksamheten Högås
Vårt korttidshem Högås är en lantligt belägen kollogård med många möjligheter till ...
Kung Saga Gymnasium
Kung Saga Gymnasium är den lilla skolan för dig som gillar musik, teater, dans och bild. Tycker ...
Lundagatan
Lundagatan är en verksamhet för barn och ungdomar med NPF – neuropsykiatrisk ...
Lyckan
Lyckan fritids- och korttidshem vänder sig till barn och ungdomar med autism eller ...
Marcusskolan
Marcusskolan i Spånga är en F-10 grundsärskola som vänder sig till elever med autism eller ...
Mellansjö skola
Med en miljö och en pedagogik som anpassats till dig som är elev hos oss, vill vi ge dig ...
Nytorpsskolan
Nytorpsskolan är en grundskola med årskurserna 1-9. Skolan vänder sig till elever med diagnoser ...
Pusselbitens skola
Pusselbiten är en friskola med sammanslagen verksamhet för både grundsärskole- och ...
Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola
Solhaga grundsärskola och gymnasiesärskola vänder sig till elever med autism eller ...
Tasava Dagbehandling
Tasava dagbehandling är en dagverksamhet och kan vara ett alternativ till behandlingshem. ...
Tasava skola
Tasava skola är en fristående grundskola (årskurs 7-9) för elever som behöver extra mycket ...
Hittade inget
Visa fler

 

[sswsdivider type=”block”]