Läs mer

Vuxna

Nytida utgår från varje människas unika förutsättningar och individuella behov när vi erbjuder våra tjänster.

Nytida erbjuder omsorg och behandling i sammanhang som kräver stora resurser, erfarenhet och djup kunskap. Det kan handla om missbruk, ångest, självskadebeteenden, ibland i kombination med till exempel en psykisk funktionsnedsättning.

Vi fokuserar på det friska hos varje människa och försöker uppmuntra och stärka detta. Vi ger möjlighet till struktur, trygghet, mänskliga relationer och delaktighet.

Nytida erbjuder hem för vård och boende, HVB-hem, för vuxna med till exempel missbruksproblem, psykosocial problematik med stöd inom socialtjänstlagen. Vi kan också erbjuda stödboende till exempel för den som antingen genomgått en behandling eller väntar på att genomgå en behandling för missbruk eller beroendeproblematik. Vi genomför utredningar och erbjuder boendestöd.

Vi arbetar alltid med vedertagna och evidensbaserade metoder t ex med MI (motiverande samtal), KBT (Kognitiv beteendeterapi) och lågaffektivt bemötande.

Klicka här för frågor om placeringar

Våra tjänster