Frida Blom är verksamhetschef för Nytidas skyddade boenden med särskild inriktning på hedersrelaterat våld. Hon ger här råd om vad som är viktigt att tänka på när man placerar en flicka eller kvinna som har utsatts för, eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

– Det viktigaste vid en placering i ett skyddat boende är att verkligen säkerställa att man gör allt man kan för att transporten och placeringen sker under trygga och säkra former, säger hon. 

Det finns också många praktiska saker att tänka på. Exempelvis att säkerställa att det är rätt form av skyddat boende man placerar på. Det handlar om att det ska finnas kompetens och kunskap kring hedersrelaterat våld, traumabehandling eller traumastöd personalgruppen. Boendet ska ha personal på plats dygnet runt.

Visa att flickan inte är ensam

– Med det absolut viktigaste att tänka på i det akuta förfarandet är att flickan kommer att må väldigt dåligt. Hon har utsatts för ett trauma och att flytta till ett skyddat boende blir också ett trauma. Därför måste det finnas kompetens och kunskap för att kunna fånga upp flickan i det direkta skedet.

Redan i ett tidigt skede, och även om situationen är akut, bör man förklara och visa för henne hur man tänker långsiktigt.

– Vi måste visa att vi litar på flickan, att vi står bredvid henne i berättelsen och stöttar henne hela vägen. Hon ska förstå att hon inte är ensam, säger Frida.

Lyssna