Här hittar du vanliga frågor och svar inom individ och familj.

Hur går det till att få plats på ett HVB-hem?

Du får en plats på våra HVB-hem genom ett beslut hos din kommun i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL). Du kan också själv kontakta något av våra HVB-hem för platsförfrågan.

Nytida erbjuder HVB-hem för barn och unga men har också HVB-hem som tar emot vuxna med missbruksproblem för frivillig vård med stöd av socialtjänstlagen (SoL).

Verksamheten måste ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är även IVO som ansvarar för tillsynen av HVB-hem.

Vilket behandlingsinnehåll har ni på behandlingshem? Hur är det upplagt?

Det ser lite olika ut på olika behandlingshem. Men vi arbetar bland annat med bedömningssamtal av psykolog, stöd och behandlingssamtal av psykolog, KBT-inriktade behandlingsprogram såsom återfallsprevention (väckarklockan), Stop och Tänk (kriminalitetsprogram), ART (program för behandling av aggressioner och våldsproblematik), motiverande samtal, öronakupunktur (NADA), fritidsaktiviteter, arbetsgrupper, regelbundna samtal med kontaktperson för stöd, motivation, uppföljning och planering av behandling, läkarkontakt, sjuksköterska, speciallärare för stöd ex kring läs- och skrivsvårigheter.

Läs mer om vilka specifika behandlingar som erbjuds på det behandlingshem du är intresserad av.

När och på vilket sätt får jag ha permission (ledighet) från behandlingshemmet?

Du är frivilligt placerad på våra enheter och därför behöver du inte söka permission från behandlingshemmet.

Vissa personer kan vara placerade på behandlingshemmet från en annan enhet och då kan den placerade enheten ha krav på att du under en period vistas på här. Då har du en dialog med den placerande enheten för att diskutera ledighet.

När och hur ledighet går till varierar från behandlingshem till behandlingshem. Oftast planeras de i samråd mellan dig, behandlingshem och uppdragsgivare (exempelvis socialtjänsten).

En ledighet måste ha ett tydligt syfte och en tydlig struktur (vad ska du göra, hur ska du bo).

Läs mer om vilka specifika regler som gäller på det behandlingshem du är intresserad av.

Vad innebär boendestöd?

Boendestödet är en individuellt anpassad insats som utformas i samarbete mellan dig, handläggare och boendestödjare. Exempel på boendestöd kan vara:

– Stöd i att sköta hemmet och planera veckan.
– Stöd att strukturera vardagen i ditt hem.
– Samtal och samvaro.
– Stöd i att åka kollektivt eller promenera.
– Stöd i att kontakta myndigheter och sjukvård.
– Följa med och vara ett stöd ute i samhället, exempelvis handla, bankärenden, apotek.