Nytida Nåjden familjehem

Kontakta oss för placeringar i våra konsulentstödda familjehem. Vi har över 25 års erfarenhet.

Nytida Nåjden tillhandahåller olika former av familjehem så som kraftigt förstärkta familjehem och jourhem där vi kan placera med kort varsel.

Alltid på Nytida

 • Kompetenta konsulenter som gör noggranna utredningar av familjehem
 • och noggranna matchningar med få sammanbrott som följd
 • Vi är en stor seriös aktör ch kan tack vare det erbjuda flera tilläggstjänster om behov finns.

Kraftigt förstärkt familjehemsplacering

Vid en kraftigt förstärkt familjehemsplacering har barnet eller ungdomen så stora behov av vård och omsorg att en vuxen i familjen behöver vara hemma på heltid. Familjehemmet behöver ha ett överskott tids-, utrymmes- och inte minst känslomässigt, för att ge barnet eller ungdomen bästa förutsättningar till en god personlig utveckling.

Vår kraftigt förstärkta familjehemsverksamhet innefattar:

 • Professionell handledning till familjehemmen varje vecka via hembesök av våra erfarna familjehemskonsulenter.
 • Familjehemskonsulenter med hög tillgänglighet – jour dygnet runt, året om.
 • Familjehem med minst en förälder tillgänglig för den placerade på heltid
 • Samordning av den unges biologiska och professionella nätverk.
 • Insatser till den placerade via konsultläkare och/eller terapeuter (terapi ingår i vårdavgiften).
 • Handledning till familjehemmen utifrån ett förhållningssätt som främjar anknytning.
 • Grundutbildningen ”Ett hem att växa i” hålls regelbundet och vi anordnar löpande föreläsningar och temadagar i samtliga regioner.
 • Avlastning för familjehemmet vid behov, där bedömning gjorts att det är till fördel för den placerade.

Jourhem

Ett jourhem är redo att med kort varsel ta emot ett barn eller en ungdom som akut behöver en placering. Ibland handlar det om en kortare period på bara ett par dagar men placeringen kan också vara upp till tre veckor. Därefter kan den övergå i en familjehemsplacering.

Samverkan vid skyddsplacering

Familjehem samarbetar med utbildade skyddskonsulenter inom Nytida för att kunna bistå familjehemskonsulenter i skyddsplaceringar. Vi utför även skyddsbedömningar enligt Patriark på flickor som är placerade i våra familjehem.

Kvalitetscertifierade

Sedan 2015 är Nytida Nåjden kvalitetscertifierade av RFF (Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård).

IVO tillstånd

Nytida Nåjden har IVO tillstånd för att bedriva familjehemsvård, i enlighet med LVU, SoL, SoL 4.1

Vilken kompetens har medarbetarna?

Våra familjehemskonsulenter har adekvat utbildning, så som socionomutbildning, beteendevetare eller likvärdig utbildning. Samtliga familjehemskonsulenter har även genomgått handledarutbildning. De har mångårig erfarenhet av familjehemsvård och arbete med placeringar av barn och ungdomar med en komplex problematik. Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att familjehemmet ska kunna erbjuda vad barnet behöver, har familjehemmet varje vecka handledning av familjehemskonsulenten. Dessa är tillgängliga via jour dygnet runt, året om.

Har du frågor om placeringar? Kontakta mig!

Pernilla Persson

Placeringssamordnare

Har du frågor?

Växel: 060-17 04 24
Fax: 010-33 34 710

Bonita Bergman

Administratör

Linda Liljekvist

Verksamhetschef Region Norr

Ermina Abbes Kahrovic

Verksamhetschef Region Mitt och Syd

Tove Nyström-Eriksson

Regionchef familjehem

Adress:
Storgatan 11
852 31 Sundsvall

Vanliga frågor och svar om Familjehem och jourhem