Det är inte bara små barn som kan behöva ett familjehem utan det kan även vara ungdomar. Ibland är det en mamma med barn eller en stor syskonskara som behöver placeras i samma familjehem. Ibland behöver man separera dem i närheten av varandra.

Vanligast är att barnen i Nytidas familjehem är från sex år och upp till ungefär 15 år ungefär. En vanlig myt är att de här barnen har varit med om så fruktansvärda saker så att de aldrig kan bli människor igen. Men det stämmer inte över huvud taget. När barnet har landat så brukar det oftast lugnat ner sig och bli väldigt bra. Den som jobbar som familjehem på Nytida har också en konsulent som stöttar upp i det mesta och man kan ringa dygnet runt.

Lyssna