Det kan vara ganska tufft för familjehemmen, och även innebära stora utmaningar, att ha ett familjehemsplacerat barn.

Anknytningen kanske inte har varit den rätta från början, utan kan vara väldigt svår. Barnet kanske inte tidigare har haft anknytning till någon vuxen över huvud taget. Det kan vara väldigt tufft och barnet kan agera och reagera på helt andra sätt än vad de biologiska barnen i familjen gör. Som familjehem behöver man ha tålamod och vara inkännande men med mycket tid och kärlek så brukar det bli mycket bättre ganska snabbt.

Lyssna