Om man vill vara kraftigt förstärkt familjehem hos Nytida ska det vara en vuxen hemma på heltid. För detta får man arvode, en lön.

Familjehemmet en omkostnadsersättning som de inte skattar på. Det ska gå till barnet eller ungdomen till kläder, mat, hygienartiklar och slitage i hemmet. Sedan får familjehemmet ett arvode, en lön, som man skattar på. Du blir avlönad för att vara hemma.

Arvodet för ett förstärkt familjehem är inte lika högt som för ett kraftig förstärkt familjehem för då kan man jobba samtidigt och behöver inte vara hemma på heltid.

Våra familjehem blir också erbjudna kontinuerlig utveckling såsom utbildningar och grupphandledning. Det är viktigt att familjehemmen träffas och delar erfarenheter. Det är ingen som förstår hur det är att ha ett lånat barn. Det kan vara väldiga utmaningar men det kan också vara helt fantastiskt och det vill man kunna dela med andra.

Lyssna