Det bästa med att vara familjehem är att ta hand om ett barn och se till att barnet har det bra och känna att det knyter an.

Att få barnet att trivs i familjehemmet och utvecklas och kanske en vacker dag kunna bli en helt välfungerande vuxen människa, som har värderingar och tankar, precis som familjehemmet. Det är ett fantastik arbete och det är inte så svårt. Att se ljuset i barnens ögon där de äntligen känner att det finns människor runt omkring som bryr sig om dem. Det är absolut det finaste man kan få vara med om.

Lyssna