Skyddat boende

Skyddat boende med inriktning hedersrelaterat våld. Vi finns tillgängliga dygnet runt och en placering kan ske snabbt, ofta samma dag eller dagen därpå. 

Nytida erbjuder skyddat boende med spetskompetens inom hedersproblematik och våld i nära relationer i form av HVB-hem, stödboende och familjehem.

Vi finns tillgängliga dygnet runt och en placering kan ske snabbt, ofta samma dag eller dagen därpå. 

Vi har spetskompetens inom hedersproblematik och våld i nära relationer. Mannegården och Malvahemmet är placerade i olika delar av landet för att kunna erbjuda alternativ utifrån hotbild. I verksamheterna kan vi ta emot flickor och kvinnor, både med och utan barn, från hela Sverige som på grund av våld, hot eller förtryck är i behov av skydd.

Inför en placering utser vi en kontaktperson som ansvarar för att den som ska flytta in hos oss känner sig delaktig och att behandlingsprocessen drivs framåt.

HVB-hem

Mannegårdens HVB-hem tar vi emot flickor mellan 14 och 19 år och har 6 st platser.

Malvahemmets HVB-hem tar vi emot flickor mellan 13 och 19 år och har 6 st platser.

Alla får ett eget rum som är fullt möblerat och med närhet till de andra flickorna. Här finns personal på plats dygnet runt. Vi har gemensamt kök och vardagsrum. Samtliga måltider ingår.

Vi har en daglig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet i vardagen. Våra medarbetare arbetar lågaffektivt. De är alltid närvarande för att upprätthålla ramar, motivera, uppmuntra och stötta i den dagliga sysselsättningen, men också för att trösta och finnas till hands när sorgen gör sig påmind.

Familjehem

För de yngre flickorna kan Nytida Nåjden erbjuda trygga familjehem, med utbildning i skydd, i hela Sverige. Nytida Nåjden har lång erfarenhet av att arbeta med unga personer med ett skyddsbehov. Familjehemmen får regelbunden handledning och vidareutbildning.

Stödboende

Änglavakts stödboende tar vi emot kvinnor från 18 år och uppåt med eller utan barn och 4 platser.

Maskroshemmen tar emot flickor  i åldern 17-21 år och har 3 platser i lägenhet och 4 platser i kollektivlägenhet.

De som bor i stödboende har sin egen lägenhet med kök och badrum/toalett. De lagar sin mat själva. Dygnet runt finns tillgång till en jourtelefon. Här ingår det regelbundet stöd av våra medarbetare under dagtid utefter en upprättad genomförandeplan. De som bor hos oss ska känna sig säkra och trygga. Vi jobbar kontinuerligt med skyddsbedömningar samt tränar våra boende att skydda sig själva både fysiskt och psykiskt.

Kontakta oss

Mannegården/Änglavakt

Enhetschef: 0767-09 89 96

Malvahemmet/Maskroshemmen

Enhetschef: 0725-26 12 00

Familjehem

Placeringssamordnare: 070-320 11 20

Våra medarbetare

Våra medarbetare har stor erfarenhet och kunskap av att arbeta både med målgruppen och med hedersproblematik och konsekvenserna det ger. I vår personalgrupp finns olika yrkeskompetenser så som till exempel socionom, beteendevetare, arbetsterapeut, socialpedagog och undersköterska. Det finns även MI-utbildad personal.

  • Våra medarbetare får regelbunden handledning. Vi har ett väl fungerande samarbete med läkare, psykolog, traumaterapeut, tandläkare och skola.
  • Vi sätter alltid de individuella behoven först och arbetar med kris och trauma, skydd och implementering av eget skyddstänk, självständighet och trygghet, samt bearbetning och integration.