Läs mer

Skyddat boende

Skyddat boende med inriktning hedersrelaterat våld

Mannegården erbjuder skyddat boende i form av HVB-hem, stödboende och familjehem. Vi har spetskompetens inom hedersproblematik och våld i nära relationer.

På Mannegården tar vi emot flickor och kvinnor, både med och utan barn, från hela Sverige som på grund av våld, hot eller förtryck är i behov av skydd. Placeringarna sker på uppdrag av socialtjänsten, vi finns tillgängliga dygnet runt och en placering kan ske snabbt, ofta samma dag eller dagen därpå. Inför en placering utser vi en kontaktperson som ansvarar för att den som ska flytta in hos oss känner sig delaktig och att behandlingsprocessen drivs framåt.

Våra medarbetare har stor erfarenhet och kunskap av att arbeta både med målgruppen och med hedersproblematik och de konsekvenserna som det ger. I vår personalgrupp finns följande yrkeskompetenser: socionom, gestaltterapeut, beteendevetare, arbetsterapeut, socialpedagog och undersköterska. Det finns även MI-utbildad personal.

Våra medarbetare får regelbunden handledning. Vi har ett väl fungerande samarbete med läkare, psykolog, traumaterapeut, tandläkare och skola.

Vi sätter alltid de individuella behoven först och arbetar med kris och trauma, skydd och implementering av eget skyddstänk, självständighet och trygghet, samt bearbetning, rehabilitering och integration.

HVB-hem

I vårt HVB-hem tar vi emot flickor mellan 14 och 19 år. Alla får ett eget rum som är fullt möblerat och med närhet till de andra flickorna. Här finns personal på plats dygnet runt. Vi har gemensamt kök och vardagsrum. Samtliga måltider ingår. HVB-hemmet har sex platser.

Familjehem

I våra familjehem tar vi emot flickor som har behov av att bo i en familj och få stöd där. Vi har kontinuerlig kontakt med familjehemmen och flickorna. Familjehemmen får regelbunden handledning och vidareutbildning.

Folder familjehem

Vill du bli familjehem?

Stödboende

I stödboendet tar vi emot kvinnor från 18 år. De som bor i stödboende har sin egen lägenhet med kök och badrum/toalett. De lagar sin mat själva. Här ingår det regelbundet stöd av våra medarbetare under dagtid utefter en upprättad genomförandeplan. Stödboendet har 14 platser.

De som bor hos oss ska känna sig säkra och trygga. Trygg ska man också vara i sin egen kropp och när man är ensam. Vi jobbar kontinuerligt med skyddsbedömningar samt tränar våra boende att skydda sig själva både fysiskt och psykiskt.

Vi har en daglig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet i vardagen. Våra medarbetare arbetar lågaffektivt. De är alltid närvarande för att upprätthålla ramar, motivera, uppmuntra och stötta i den dagliga sysselsättningen, men också för att trösta och finnas till hands när sorgen gör sig påmind.

Kontakt

Tf Verksamhetschef Katrin 0725-26 13 00

Familjehem Kajsa 0767-09 89 96

Stödboende Monika 0700-91 22 03

Frågor om placering