Läs mer

Skyddat boende

Skyddat boende med inriktning hedersrelaterat våld

Nytida kan erbjuda skyddat boende i form av HVB-hem vid Mannegården och Malvahemmet, stödboende i Änglavakt och Maskroshemmen och familjehem. Vi har spetskompetens inom hedersproblematik och våld i nära relationer. Mannegården och Malvahmmet är placerade i olika delar av landet för att kunna erbjuda alternativ utifrån hotbild.

I verksamheterna kan vi ta emot flickor och kvinnor, både med och utan barn, från hela Sverige som på grund av våld, hot eller förtryck är i behov av skydd. Placeringarna sker på uppdrag av socialtjänsten, vi finns tillgängliga dygnet runt och en placering kan ske snabbt, ofta samma dag eller dagen därpå. Inför en placering utser vi en kontaktperson som ansvarar för att den som ska flytta in hos oss känner sig delaktig och att behandlingsprocessen drivs framåt.

Våra medarbetare har stor erfarenhet och kunskap av att arbeta både med målgruppen och med hedersproblematik och de konsekvenserna som det ger. I vår personalgrupp finns bland annat följande yrkeskompetenser: socionom, gestaltterapeut, beteendevetare, arbetsterapeut, socialpedagog, hälsopedagog och undersköterska. Det finns även MI-utbildad personal.

Våra medarbetare får regelbunden handledning. Vi har ett väl fungerande samarbete med läkare, psykolog, traumaterapeut, tandläkare och skola.

Vi sätter alltid de individuella behoven först och arbetar med kris och trauma, skydd och implementering av eget skyddstänk, självständighet och trygghet, samt bearbetning, rehabilitering och integration.

HVB-hem

I Mannegårdens HVB-hem tar vi emot flickor mellan 14 och 19 år och i Malvahemmets HVB-hem tar vi emot flickor mellan 13 och 19 år. Alla får ett eget rum som är fullt möblerat och med närhet till de andra flickorna. Här finns personal på plats dygnet runt. Vi har gemensamt kök och vardagsrum. Samtliga måltider ingår. HVB-hemmen har vardera sex platser.

Familjehem

I våra familjehem tar vi emot flickor och kvinnor som har behov av att bo i en familj och få stöd där. Vi har kontinuerlig kontakt med familjehemmen och flickorna. Familjehemmen får regelbunden handledning och vidareutbildning.

Folder familjehem

Vill du bli familjehem?

Stödboende

I Änglavakts stödboende tar vi emot kvinnor från 18 år och i Maskroshemmen i åldern 17-21 år. De som bor i stödboende har sin egen lägenhet med kök och badrum/toalett. De lagar sin mat själva. Här ingår det regelbundet stöd av våra medarbetare under dagtid utefter en upprättad genomförandeplan. Änglavakts stödboende har 14 platser. Maskroshemmen har 3 platser i lägenhet och 4 platser i en kollektivlägenhet.

De som bor hos oss ska känna sig säkra och trygga. Trygg ska man också vara i sin egen kropp och när man är ensam. Vi jobbar kontinuerligt med skyddsbedömningar samt tränar våra boende att skydda sig själva både fysiskt och psykiskt.

Vi har en daglig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet i vardagen. Våra medarbetare arbetar lågaffektivt. De är alltid närvarande för att upprätthålla ramar, motivera, uppmuntra och stötta i den dagliga sysselsättningen, men också för att trösta och finnas till hands när sorgen gör sig påmind.

Kontakt

Verksamhetschef Katrin 0725-26 13 00

Mannegården Vejde 073-502 21 88

Änglavakt Monika 0700-91 22 03

Malvahemmet/Maskroshemmen Anna 0725-26 12 00

Familjehem Kajsa 0767-09 89 96

Frågor om placering