Läs mer

Skyddat boende

Skyddat boende med inriktning hedersrelaterat våld

Nytida kan erbjuda skyddat boende i form av HVB-hem vid Mannegården och Malvahemmet, stödboende i Änglavakt och Maskroshemmen och familjehem. Vi har spetskompetens inom hedersproblematik och våld i nära relationer. Mannegården och Malvahemmet är placerade i olika delar av landet för att kunna erbjuda alternativ utifrån hotbild.

I verksamheterna kan vi ta emot flickor och kvinnor, både med och utan barn, från hela Sverige som på grund av våld, hot eller förtryck är i behov av skydd. Placeringarna sker på uppdrag av socialtjänsten, vi finns tillgängliga dygnet runt och en placering kan ske snabbt, ofta samma dag eller dagen därpå. Inför en placering utser vi en kontaktperson som ansvarar för att den som ska flytta in hos oss känner sig delaktig och att behandlingsprocessen drivs framåt.

Våra medarbetare har stor erfarenhet och kunskap av att arbeta både med målgruppen och med hedersproblematik och konsekvenserna det ger. I vår personalgrupp finns olika yrkeskompetenser så som till exempel socionom, beteendevetare, arbetsterapeut, socialpedagog och undersköterska. Det finns även MI-utbildad personal.

Våra medarbetare får regelbunden handledning. Vi har ett väl fungerande samarbete med läkare, psykolog, traumaterapeut, tandläkare och skola.

Vi sätter alltid de individuella behoven först och arbetar med kris och trauma, skydd och implementering av eget skyddstänk, självständighet och trygghet, samt bearbetning och integration.

HVB-hem

I Mannegårdens HVB-hem tar vi emot flickor mellan 14 och 19 år och i Malvahemmets HVB-hem tar vi emot flickor mellan 13 och 19 år. Alla får ett eget rum som är fullt möblerat och med närhet till de andra flickorna. Här finns personal på plats dygnet runt. Vi har gemensamt kök och vardagsrum. Samtliga måltider ingår.

Vi har en daglig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet i vardagen. Våra medarbetare arbetar lågaffektivt. De är alltid närvarande för att upprätthålla ramar, motivera, uppmuntra och stötta i den dagliga sysselsättningen, men också för att trösta och finnas till hands när sorgen gör sig påmind.

HVB-hemmen har vardera sex platser.

Familjehem

För de yngre flickorna kan Nytida Nåjden erbjuda trygga familjehem, med utbildning i skydd, i hela Sverige. Nytida Nåjden har lång erfarenhet av att arbeta med unga personer med ett skyddsbehov. Familjehemmen får regelbunden handledning och vidareutbildning.

Stödboende

I Änglavakts stödboende tar vi emot kvinnor från 18 år och uppåt med eller utan barn och i Maskroshemmen i åldern 17-21 år. De som bor i stödboende har sin egen lägenhet med kök och badrum/toalett. De lagar sin mat själva. Här ingår det regelbundet stöd av våra medarbetare under dagtid utefter en upprättad genomförandeplan. Änglavakts stödboende har 10 platser. Maskroshemmen har 3 platser i lägenhet och 4 platser i en kollektivlägenhet.

De som bor hos oss ska känna sig säkra och trygga. Vi jobbar kontinuerligt med skyddsbedömningar samt tränar våra boende att skydda sig själva både fysiskt och psykiskt.

Kontakt

Mannegården/Änglavakt, enhetschef: 0767-09 89 96, samordnare: 073-502 21 88

Malvahemmet/Maskroshemmen enhetschef: 0725-26 12 00, samordnare: 073-073 72 69

Administratör: 070-091 22 03

Familjehem placeringssamordnare: 070-320 11 20

 

Vid akut placering till HVB- eller stödboende, ring alla ovanstående nummer. Någon av dessa har alltid har jour.

 

Frågor om placering