Läs mer

HVB-hem för barn & unga

Gemensamma eller individuella HVB-boenden med individen i fokus

Nytida erbjuder hem för vård eller boende, HVB-hem, till barn och ungdomar som av olika anledningar behöver extra stöd och omsorg utanför familjen. Vi erbjuder behandling enligt SoL.

Insatserna kan erbjudas barn och unga från hela Sverige. På varje boende är det max 6 platser. På våra HVB-hem har var och en sitt eget rum med eget badrum. Det finns också gemensamma utrymmen att umgås i.

Individuellt HVB-hem

Ibland fungerar det inte för den unga personen att bo tillsammans med andra ungdomar. Då kan vi inom Nytida erbjuda ett individuellt HVB-boende. Där bor den unge i egen lägenhet tillsammans med medarbetare.

Skyddad boende

Vi kan också erbjuda skyddad boende för den som är utsatt hedersproblematik och hedersrelaterat hot och våld eller av andra skäl är i behov av skydd.
Läs mer om våra skyddade boenden.

HBV med akutplaceringar

Vi har också HVB som inom tre timmar kan erbjuda en akutplacering för pojkar i åldern 15-20 år.
Läs mer om HVB med akutplaceringar.

Den unge i centrum

Vår uppgift är att ge den vård och behandling som behövs och är beslutad om med målet att ungdomen ska få verktyg att klara av sin situation. Det kan handla om att klara av skolan och social färdighetsträning för att hantera vardagen.

Den unges behov är alltid i centrum och vi individanpassar insatsen efter den unges behov. Vi har rutiner för att bedöma om vilken av våra verksamheter som passar för den person som ska skrivas in, till exempel när det gäller arbetssätt och metoder och våra medarbetares kompetens. Vi tar också hänsyn till skillnader i ålder och mognad mellan de som vårdas hos oss samt om det finns behov av att göra uppdelningar utifrån kön.

Vi arbetar alltid med vedertagna och evidensbaserade metoder t ex med MI (motiverande samtal) och lågaffektivt bemötande.

Medarbetare

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Våra medarbetare har gymnasiekompetens eller tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens, flera har också högskoleutbildning. Om behandlingen kräver en viss typ av kompetens finns den alltid hos någon av våra medarbetare. Våra chefer har alltid relevant högskoleutbildning, till exempel med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Alla medarbetare, inklusive chefer, lämnar regelbundet utdrag från belastningsregistret.

Vi har medarbetare på plats dygnet runt.

Kontakta oss för frågor om placeringar

Så här går det till att söka en plats

Våra verksamheter
Totalt 14
Barn- och ungdomsboende, Gruppbostad, HVB
ASP Center
LSS-boendet ASP Center vänder sig till dig med ADHD/ADD, Aspergers syndrom och högfungerande ...
Boden, Norrbotten
Detaljer
HVB
Axet
Axet vänder sig till ungdomar mellan 13 och 17 år med psykosocial problematik i kombination med ...
Hörby, Skåne
Detaljer
HVB
Brastad HVB
Brastad HVB är ett boende med sex platser som riktar sig till ungdomar i åldrarna 15 till 20 år ...
Brastad, Västra Götaland
Detaljer
HVB
C4
C4 vänder sig till dig som är i åldern 16 till 20 år och har en social problematik med eller ...
Kristianstad, Skåne
Detaljer
HVB
Fammarp
Fammarps HVB vänder sig till ungdomar i åldrar från 13 år och upp till 18 år. Vi arbetar med ...
Halmstad, Halland
Detaljer
HVB
Fristad HVB
Fristad HVB vänder sig till ungdomar i åldrarna 13 till och 18 år med neuropsykiatriska ...
Fristad, Västra Götaland
Detaljer
HVB, Utredning
Gringelstad utredning
Utredningsenheten Gringelstad tar emot barn och ungdomar i åldrarna 12 till 19 år. Vi tar även ...
Gringelstad, Skåne
Detaljer
HVB
HVB Strömmen
HVB Strömmen vänder sig till killar mellan 16-20 år. Ungdomarna kan ha en psykosocial ...
Norrköping, Östergötland
Detaljer
HVB, Utredning
Kängurun Familjebehandlingshem
Känguruns mål är att främja varje barns behov av en god utveckling och trygg uppväxt genom att ...
Skara, Västra Götaland
Detaljer
HVB
Munkedal HVB
Munkedal HVB är ett boende med fem platser som riktar sig till ungdomar i åldrarna 15 till 20 år ...
Munkedal, Västra Götaland
Detaljer
HVB
Möllan
Möllan vänder sig till ungdomar mellan 13 och 17 år med psykosocial problematik ofta i ...
Hörby, Skåne
Detaljer
HVB, Stödboende
Nytida Boa Mellanvård
Nytida Boa Mellanvård är ett steg mot eget boende där du som ungdom/ung vuxen kan få stöd och ...
Stockholm
Detaljer
Grundskola, HVB, Öppenvård
Tasava Dagbehandling
Tasava dagbehandling är en dagverksamhet och kan vara ett alternativ till behandlingshem. ...
Stockholm
Detaljer
HVB
Teckomatorp HVB för Barn och Unga
HVB Teckomatorp vänder sig till pojkar 15 år till och med 20 år med social problematik som kan ...
Teckomatorp, Skåne
Detaljer
Hittade inget
+ Visa fler

Läs mer om våra HVB för barn och unga

Hittade inget
+ Visa fler

Frågor om placering