HVB-hem för barn & unga

Gemensamma eller individuella HVB-boenden med individen i fokus

Nytida erbjuder hem för vård eller boende, HVB-hem, till barn och ungdomar som av olika anledningar behöver extra stöd och omsorg utanför familjen. Vi erbjuder behandling enligt SoL.

Insatserna kan erbjudas barn och unga från hela Sverige. På våra HVB-hem har var och en sitt eget rum och det finns också gemensamma utrymmen att umgås i.

En av Nytidas styrkor är att vi kan erbjuda hela vårdflätan exempelvis HVB-hem, stödboende, öppenvård eller familjehem. Det innebär att vi kan erbjuda den unge adekvat behovsbaserad vård och stöd.

Inom Nytida har vi också möjlighet att skräddarsy och kombinera insatser för att kunna tillgodose den enskildes behov.

Individuellt HVB-hem

Ibland fungerar det inte för den unga personen att bo tillsammans med andra ungdomar. Då kan vi inom Nytida erbjuda ett individuellt HVB-boende. Där bor den unge i egen lägenhet tillsammans med medarbetare.

Skyddat boende

Vi kan också erbjuda skyddat boende för den som är utsatt hedersproblematik och hedersrelaterat hot och våld eller av andra skäl är i behov av skydd.
Läs mer om våra skyddade boenden.

HVB med akutplaceringar

Vi har också HVB som med kort varsel kan ta emot placeringar.
Läs mer om HVB med akutplaceringar.

Våra verksamheter
Totalt 17
Barn- och ungdomsboende, Gruppbostad, HVB
ASP Center
LSS-boendet ASP Center vänder sig till dig med ADHD/ADD, Aspergers syndrom och högfungerande ...
Boden, Norrbotten
Detaljer
Familjebehandlingshem, HVB, Utredning
Björklyckan familjebehandlingshem
På Björklyckan välkomnar vi föräldrar med barn 0-13 år Björklyckan är ett utredningshem ...
Rödeby, Blekinge
Detaljer
HVB
C4
HVB C4 vänder sig vänder till ungdomar från 16 år till och med 20 år. Ungdomarna kan ha en ...
Kristianstad, Skåne
Detaljer
HVB
Fammarp
Nytida Fammarp är ett behandlingshem som ligger utanför Halmstad. Målsättningen är att den ...
Halmstad, Halland
Detaljer
HVB
Fristad HVB
Nytida Fristad är ett behandlingshem som ligger norr om Borås. Målsättningen är att den unge ...
Fristad, Västra Götaland
Detaljer
HVB
Gottröra behandlingshem
Nytida Gottröra är ett behandlingshem som ligger i Rimbo. Vi har möjlighet att hjälpa till med ...
Rimbo, Stockholm
Detaljer
HVB
HVB Bakareboda
Nytida Bakareboda är ett mindre behandlingshem som ligger strax utanför Karlskrona. I nära ...
Rödeby, Blekinge
Detaljer
HVB
HVB Billingeby
Nytida Billingeby är ett behandlingshem som ligger i Billinge i Eslövs kommun. Verksamheten har ...
Billinge, Skåne
Detaljer
HVB, Sysselsättning
HVB Spjutsbygd
Nytida Spjutsbygd är ett behandlingshem som ligger strax utanför Karlskrona. I nära anslutning ...
Rödeby, Blekinge
Detaljer
HVB
HVB Villa ED
Nytida Villa Ed är ett behandlingshem som ligger i Edsbruk utanför Västervik. Verksamheten har ...
Edsbruk, Kalmar
Detaljer
Familjebehandlingshem, HVB, Utredning
Kängurun Familjebehandlingshem
På Kängurun välkomnar vi föräldrar med barn.Kängurun är ett utredningshem och ...
Skara, Västra Götaland
Detaljer
HVB
Munkedal HVB
Nytida Munkedal är ett mindre behandlingshem som ligger i Munkedal. Målsättningen är att den ...
Munkedal, Västra Götaland
Detaljer
HVB
Möllagården
Nytida Möllagården Axet är ett behandlingshem som ligger i Hörby. Målsättningen är att den ...
Hörby, Skåne
Detaljer
HVB, Stödboende
Nytida Boa Mellanvård
Nytida Boa Mellanvård är ett steg mot eget boende där du som ungdom/ung vuxen kan få stöd och ...
Stockholm
Detaljer
Grundskola, HVB, Öppenvård
Tasava Dagbehandling
Tasava dagbehandling är en dagverksamhet och kan vara ett alternativ till behandlingshem. ...
Stockholm
Detaljer
Akutboende, HVB
Teckomatorp HVB för Barn och Unga
Nytida Teckomatorp är ett akutboende som ligger i Teckomatorp i Skåne. Vi har beredskap att med ...
Teckomatorp, Skåne
Detaljer
HVB, Stödboende
Trädgården behandlingshem
Nytida Trädgården är ett mindre behandlingshem som ligger i Mölndal utanför Göteborg. ...
Mölndal, Västra Götaland
Detaljer
Hittade inget
+ Visa fler

Den unge i centrum

Vår uppgift är att ge den vård och behandling som behövs och är beslutad om med målet att ungdomen ska få verktyg att klara av sin situation. Det kan handla om att klara av skolan och social färdighetsträning för att hantera vardagen.

Den unges behov är alltid i centrum och vi individanpassar insatsen efter den unges behov. Vi har rutiner för att bedöma om vilken av våra verksamheter som passar för den person som ska skrivas in, till exempel när det gäller arbetssätt och metoder och våra medarbetares kompetens. Vi tar också hänsyn till skillnader i ålder och mognad mellan de som vårdas hos oss samt om det finns behov av att göra uppdelningar utifrån kön.

Vi arbetar alltid med vedertagna och evidensbaserade metoder t ex med MI (motiverande samtal) och lågaffektivt bemötande.

Medarbetare

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Våra medarbetare har gymnasiekompetens eller tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens, flera har också högskoleutbildning. Om behandlingen kräver en viss typ av kompetens finns den alltid hos någon av våra medarbetare. Våra chefer har alltid relevant högskoleutbildning, till exempel med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Alla medarbetare, inklusive chefer, lämnar regelbundet utdrag från belastningsregistret.

Vi har medarbetare på plats dygnet runt.