HVB-hem för barn & unga

Gemensamma eller individuella HVB-boenden med individen i fokus

Nytida erbjuder hem för vård eller boende, HVB-hem, till barn och ungdomar som av olika anledningar behöver extra stöd och omsorg utanför familjen. Vi erbjuder behandling enligt SoL.

Insatserna kan erbjudas barn och unga från hela Sverige. På våra HVB-hem har var och en sitt eget rum och det finns också gemensamma utrymmen att umgås i.

Individuellt HVB-hem

Ibland fungerar det inte för den unga personen att bo tillsammans med andra ungdomar. Då kan vi inom Nytida erbjuda ett individuellt HVB-boende. Där bor den unge i egen lägenhet tillsammans med medarbetare.

Skyddad boende

Vi kan också erbjuda skyddad boende för den som är utsatt hedersproblematik och hedersrelaterat hot och våld eller av andra skäl är i behov av skydd.
Läs mer om våra skyddade boenden.

HVB med akutplaceringar

Vi har också HVB som med kort varsel kan ta emot placeringar.
Läs mer om HVB med akutplaceringar.

Våra verksamheter
Totalt 18
Barn- och ungdomsboende, Gruppbostad, HVB
ASP Center
LSS-boendet ASP Center vänder sig till dig med ADHD/ADD, Aspergers syndrom och högfungerande ...
Boden, Norrbotten
Detaljer
HVB, Utredning
Björklyckan HVB
På Björklyckan välkomnar vi föräldrar med barn 0-13 år Björklyckan är ett utredningshem ...
Rödeby, Blekinge
Detaljer
HVB
C4
HVB C4 vänder sig vänder till ungdomar från 16 år till och med 20 år. Ungdomarna kan ha en ...
Kristianstad, Skåne
Detaljer
HVB
Fammarp
HVB Fammarp vänder sig i första hand till ungdomar mellan 13 upp till 16 år. Ungdomarna kan ha ...
Halmstad, Halland
Detaljer
HVB
Fristad HVB
HVB Fristad vänder sig i första hand till ungdomar från 15 år upp till 19 år. Ungdomarna kan ...
Fristad, Västra Götaland
Detaljer
HVB
Gottröra behandlingshem
Målgrupp Vi på Nytida Gottröra Behandlingshem i Rimbo hjälper barn och unga mellan 15-20 år ...
Rimbo, Stockholm
Detaljer
HVB
HVB Bakareboda
HVB Bakareboda skiljer från från våra andra verksamheter på så sätt av vi enbart har fyra ...
Rödeby, Blekinge
Detaljer
HVB
HVB Billingeby
Nytida Billingeby är ett behandlingshem som ligger i Billinge i Eslövs ...
Billinge, Skåne
Detaljer
HVB, Sysselsättning
HVB Spjutsbygd
Målgruppen är pojkar och flickor 13-18 år med psykosocial problematik, kriminalitet och ...
Rödeby, Blekinge
Detaljer
HVB
HVB Strömmen
HVB Strömmen vänder sig till pojkar mellan 16-20 år. Ungdomarna kan ha en psykosocial ...
Norrköping, Östergötland
Detaljer
HVB
HVB Villa ED
Målgruppen är barn som vistats i olämpliga miljöer, har provat droger och provat att begått ...
Edsbruk, Kalmar
Detaljer
HVB, Utredning
Kängurun Familjebehandlingshem
Just nu har vi lediga platser. Känguruns mål är att främja varje barns behov av en god ...
Skara, Västra Götaland
Detaljer
HVB
Munkedal HVB
Munkedal HVB är ett boende med fem platser som riktar sig till flickor i åldrarna 15 till 20 år ...
Munkedal, Västra Götaland
Detaljer
HVB
Möllagården
HVB Möllagården Axet vänder sig till ungdomar från 13 år upp till 18 år. Ungdomarna kan ha en ...
Hörby, Skåne
Detaljer
HVB, Stödboende
Nytida Boa Mellanvård
Nytida Boa Mellanvård är ett steg mot eget boende där du som ungdom/ung vuxen kan få stöd och ...
Stockholm
Detaljer
Grundskola, HVB, Öppenvård
Tasava Dagbehandling
Tasava dagbehandling är en dagverksamhet och kan vara ett alternativ till behandlingshem. ...
Stockholm
Detaljer
HVB
Teckomatorp HVB för Barn och Unga
HVB Teckomatorp vänder sig till unga mellan 15 år och 20 år med social problematik som kan vara ...
Teckomatorp, Skåne
Detaljer
Behandlingshem, HVB
Trädgården behandlingshem
Nytida Trädgården utanför Göteborg är ett mindre vård- och behandlingshem för ungdomar med i ...
Mölndal, Västra Götaland
Detaljer
Hittade inget
+ Visa fler

Den unge i centrum

Vår uppgift är att ge den vård och behandling som behövs och är beslutad om med målet att ungdomen ska få verktyg att klara av sin situation. Det kan handla om att klara av skolan och social färdighetsträning för att hantera vardagen.

Den unges behov är alltid i centrum och vi individanpassar insatsen efter den unges behov. Vi har rutiner för att bedöma om vilken av våra verksamheter som passar för den person som ska skrivas in, till exempel när det gäller arbetssätt och metoder och våra medarbetares kompetens. Vi tar också hänsyn till skillnader i ålder och mognad mellan de som vårdas hos oss samt om det finns behov av att göra uppdelningar utifrån kön.

Vi arbetar alltid med vedertagna och evidensbaserade metoder t ex med MI (motiverande samtal) och lågaffektivt bemötande.

Medarbetare

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Våra medarbetare har gymnasiekompetens eller tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens, flera har också högskoleutbildning. Om behandlingen kräver en viss typ av kompetens finns den alltid hos någon av våra medarbetare. Våra chefer har alltid relevant högskoleutbildning, till exempel med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Alla medarbetare, inklusive chefer, lämnar regelbundet utdrag från belastningsregistret.

Vi har medarbetare på plats dygnet runt.