Läs mer

Jour- och familjehem

När ett barn eller en ungdom behöver ett nytt hem.

Familjehemsplaceringar sker på uppdrag av socialtjänsten och vänder sig till barn och unga mellan 0 och 20 år. Fokus för alla våra placeringar är att alltid se till barnets bästa. Nytida är därför noga med att hitta rätt familjer och urvalsprocessen sker enligt nya Kälvestensmetoden.

Vi tillhandahåller tre olika former av familjehem.

Jourhem

Ett jourhem är redo att med kort varsel ta emot ett barn eller en ungdom som akut behöver en placering. Ibland handlar det om en kortare period på bara ett par dagar men placeringen kan också vara upp till tre veckor. Därefter kan den övergå i en familjehemsplacering.

Familjehem

Ett Familjehem är en mer långsiktig och planerad placering. Här är det tänkt att barnet eller ungdomen ska bo under en längre tid. Placeringen sträcker sig som regel åtminstone sex månader framåt, ibland bor barnet eller ungdomen kvar i hemmet under flera år.

Förstärkt familjehemsplacering

Vid en förstärkt familjehemsplacering har barnet eller ungdomen så stora behov av vård och omsorg att en vuxen i familjen behöver vara hemma på heltid.

Skyddat boende

Vi kan också erbjuda skyddat boende för flickor 13-20 år som behöver skydd på grund av hedersrelaterat förtryck, hot och/eller våld i hemmet.

Läs mer om våra skyddade boenden.

Medarbetare

Våra familjehemskonulenter har adekvat utbildning, så som socionomutbildning, beteendevetare eller behandlingspedagoger. Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi söker fler familjehem

Har du hjärtat på rätt ställe och vill vara med och göra skillnad? Eller känner du någon som skulle passa för detta uppdrag? Nytidas Ungstöd behöver fler familjer som kan ta emot barn och ungdomar som är i akut behov av hjälp. För den som vill bli familjehem är det viktigt att ha ett personligt intresse och samtidigt förstå vilka behov som barnet har. Våra familjehemskonsulenters roll är att stötta familjerna som öppnar sina hem. Att vara jour- eller familjehem handlar om att se till barnets alla behov och stå för den dagliga omvårdnaden och vara barnets trygghet. Barnet ska vara en del i familjen och det är viktigt att familjen har både tid och känslomässigt utrymme för att ta emot ett till barn i familjen.

Alla jour- och familjehem går utbildningen Ett hem att växa i, som är en grundutbildning som tagits fram av socialstyrelsen. Familjehemmen får också kontinuerligt stöd av oss.

Vill du veta mer?

Familjehem Stockholm

Kontakta Ermina Abbes Kahrovic, tel: 073-377 53 14 eller 08-411 11 28.

Du hittar också mer information här: Folder familjehem Stockholm

Familjehem region syd

Kontakta Kajsa Haglund, tel: 0767-09 89 96

Folder familjehem region syd

Vill du bli familjehem?

 

Våra verksamheter
Totalt 1
Hittade inget