Läs mer

Barn och unga individ och familj

Nytida erbjuder stöd till barn och unga och deras familjer.

Nytida arbetar med stöd till ungdomar och unga vuxna. Vi erbjuder många olika insatser och det är vår styrka att vi på ett flexibelt sätt kan erbjuda den insats som efterfrågas.

Vi vänder oss till ungdomar och unga vuxna som till exempel har problem med kriminalitet, missbruk, annat socialt nedbrytande beteende, psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser.

Ungdomens behov är alltid i centrum och vi individanpassar insatsen efter den unges behov. Vi har rutiner för att bedöma vilken av våra verksamheter som passar bäst för den person som ska skrivas in. Vi arbetar alltid med vedertagna och evidensbaserade metoder till exempel med MI (motiverande samtal) och lågaffektivt bemötande.

Klicka här för frågor om placeringar