Nyheter

Höga resultat för Nytida i Socialstyrelsens enhetsundersökning

Två personer fyller muffinsformar med smet

Nytida får höga resultat i Socialstyrelsens enhetsundersökning. I undersökningen får våra enheter besvara frågor om sin verksamhet.

Syftet med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling där tydliga rutiner och processer är grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete.

Nytida får i år ett medelvärde på 88 procent, jämfört med ett snitt på 79 procent för privata aktörer och 58 procent för verksamheter i offentlig regi. Områden som mäts är bland annat individens delaktighet och inflytande, medarbetarnas kompetens och kompetensutveckling samt verksamhetens rutiner.

Lyssna