Nyheter

Höga poäng för Nytidas LSS-verksamheter i Socialstyrelsens enhetsundersökning

ung man sitter på säng på väggenegna målningar i olika färger

Nytidas verksamheter får höga poäng, bland annat på områdena kunskapsutveckling och personalens kompetens, i Socialstyrelsens enhetsundersökning för LSS.

Under våren genomförde Socialstyrelsen enkäten Enhetsundersökning LSS, bland verksamheter inom bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet enligt LSS. Nytidas verksamheter får övervägande höga poäng i mätningen och har bäst medelpoäng, både jämfört med andra verksamheter i privat regi och verksamheter i offentlig regi.

Enkäten mäter områden som självbestämmande och integritet, samordning, trygghet och säkerhet samt hur kunskapsbaserad verksamheten är. Nytidas verksamheter har haft störst utveckling på områden som rör kompetensutveckling och personalens kompetens sedan den senaste mätningen gjordes 2019. 90 procent har individuella kompetensutvecklingsplaner, vilket är högre än både snittet i verksamheter i privat regi (80 procent) och i verksamheter i offentlig regi (75 procent).

– Jag ser resultatet som ett kvitto på att vårt ständiga jobb med kompetensutveckling verkligen leder till positiva resultat i verksamheterna. Vår utgångspunkt är att kunskap, kompetens och erfarenhet är en central del i utveckling och förbättring och Nytidas höga poäng visar att vi är på rätt väg. Vi ser kompetensutveckling utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv som involverar alla medarbetare, säger Fredrik von Malmborg, tillförordnad affärsområdeschef för Nytida.

Lyssna