Nyheter

Hög kompetens och ständig utveckling på Nytida Friaborg

Friaborgs uteplats med gräsmatta och äppelträd

Friaborgs behandlingshem i Simrishamn på Österlen erbjuder både HVB och boende med särskild service. Nytida Friaborg har totalt 24 platser för personer med psykisk funktionsnedsättning, ofta i kombination med missbruk. Varje lägenhet har egen ingång och uteplats.

˗ En egen ytterdörr som man kan låsa ger våra klienter en större känsla av integritet. Vi är noga med att ha en hög standard på boendemiljön och vi har två egna kockar som lagar maten, alla veckans måltider. De som kommer till oss har ofta farit runt i vården i många olika omgångar och några kommer direkt från hemlöshet. Då ska det kännas bra att komma till oss, säger verksamhetschef Maria Bendtsen Kronkvist.

Minst lika viktigt är naturligtvis kompetenta medarbetare som kan ge den behandling och det stöd som varje klient behöver. Här finns sjuksköterskor, socialpedagoger, behandlingsassistenter och undersköterskor med specialistutbildning.

Ständig kompetensutveckling

På Nytida Friaborg jobbar man också med ständig kompetensutveckling. Det finns en grundsyn gällande att man alltid behöver kompetensutveckla, man kan aldrig stanna av och nöja sig med det man har. Därför tror man på att ständigt utvecklas till att tänka nytt och satsa på sin personalgrupp.

˗ Vi har valt att anställa en breddad personalgrupp med en salutogen människosyn utifrån de olika yrkenas perspektiv, där vi kompletterar varandra, säger Maria. Själv forskar hon på deltid om delaktighet för klienter på behandlingshem och ingår bland annat i kunskapsprojekt hos Socialstyrelsen. Att samarbeta med universitet, myndigheter och andra aktörer ger ökad möjlighet för verksamheten att ta in perspektiv och möjlighet att föra in nya forskningsrön i det dagliga arbetet. Detta har skapat en bra grogrund för ständig kompetensutveckling på Friaborg.

˗ Vi strävar efter att vara i framkant, säger Maria stolt. Hon berättar att ledningen – enhetschefen och hon själv – har lång erfarenhet och en gedigen bakgrund inom psykiatrisk omvårdnad.

Kontakta oss på Placeringsförfrågan

Vi hjälper dig att hitta lediga platser och nya lösningar.

Friaborg verksamhet hus från baksidan med uteplats gräsmatta och träd

Om Friaborg

  • Erbjuder både HVB och boende med särskild service
  • Brett utbud av behandlingsformer med tonvikt på DBT
  • Hög och bred kompetens i personalgrupp och ledning
  • Evidensbaserade insatser till alla boende
  • Ständig kompetensutveckling och öppenhet för ny forskning
  • Hög standard på lokaler och mat

När en klient först kommer till Friaborg, inleds en introduktionsfas med presentation av verksamheten och de olika behandlingsformer som erbjuds. Tillsammans med klienten upprättas en första genomförandeplan, oftast inom några dagar, men allra senast inom två veckor. Planen bygger på uppdraget från placerande kommun samt även hemregionens sjukvård, tidigare LVM- eller rättspsykiatrisk placering, i de fall då detta är aktuellt. Tillsammans gör man också upp ett veckoschema med de behandlingsgrupper, enskild terapi och andra aktiviteter som klienten önskar att delta i.

DBT kan vara avgörande

Nytida Friaborg erbjuder en rad olika behandlingsformer, där Maria vill särskilt framhålla DBT-teamet.

˗ DBT är en metod som kanske mest associeras med emotionell instabilitet och andra självskadebeteenden, men delar av metoden är gynnsam för nästan alla människor och är ofta avgörande för framsteg med våra klienter. Medarbetarna använder DBT själva när arbetet blir utmanande – något som kan hända i arbetet med den här klientgruppen.

Friaborgs klienter erbjuds utöver behandling även fritidsaktiviteter i grupp samt individuella aktiviteter varje vecka. För att ta del av det samhället erbjuder får också de klienter som så önskarskjuts till AA- och NA-möten i närområdet flera tillfällen per vecka. Det blir en naturlig del i behandlingen och något de kan fortsätta att delta i även efter utskrivning.

Boende även på längre sikt

Förutom tillstånd för HVB har Nytida Friaborg även tillstånd för boende med särskild service.  Det betyder att klienter som har behov av det kan bo på Friaborg under en längre tid efter avslutad behandling.

˗ Alla som är hos oss får någon form av evidensbaserad insats, oavsett boendeform, för att eftersträva ett mer självständigt liv, understryker Maria.

Att skapa hopp hos klienterna är kanske den allra viktigaste insats som Friaborg kan ge.

˗ En person som kommer till oss kan exempelvis lida av schizofreni och ständigt fått känna att hen aldrig kan bli bättre. Men vår inställning är att återhämtning alltid är möjlig i någon grad och att en psykiatrisk diagnos inte betyder att det är kört! Klienterna blir ofta positivt överraskade när de får höra det. Självklart är det så att samtliga placeringar inte slutar med att personen är återhämtad, nykter och kan leva ett självständigt liv.  Det vore ett mirakel i så fall med tanke på hur komplex problematiken är. Men ofta kan vi tillsammans göra något som kan vara gynnsamt för de flesta, avslutar Maria Kronkvist

Läs mer om Friaborg

Lyssna