Välkommen till forum för närstående och samtalscirkel.

Program

Stroke – och sedan? – Marie Svendenius, författare till boken ”stroke och sedan” och jurist, som berättar om livet och kampen efter det att hennes man fick en massiv stroke.
Workshop – utifrån föreläsning Vuxenskolan med samtalsledare från Hjärna Tillsammans samtalscirklar, kommer att finnas på plats för att stödja samtalen.
Mingel – diskutera, ställ frågor och träffa andra i liknande situation samt projektets aktörer.

Program och information i pdf-format

Tid och plats

11 november KL 13.00 16.00
Stockholms sjukhems aula, Mariebergsgatan 22, Stockholm

Fakta om Hjärna tillsammans

Hjärna tillsammans är ett treårigt projekt med syfte att stärka stödet och rehabiliteringen för personer med förvärvad hjärnskada, som följd av exempelvis stroke eller olycka. Projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Projektets målgrupper är personer med förvärvad hjärnskada, deras närstående och personer som arbetar inom området.

Ett syfte är att öka kunskapen kring hur hjärnan fungerar, ett annat är att skapa forum för aktiviteter och nya kontakter och ytterligare ett att tydliggöra vårdkedjan efter en hjärnskada.

Resursteamet, som är en del av Nytida, är en av huvudaktörerna, tillsammans med bl a Afasiföreningen, Neuroförbundet, Stockholms sjukhem, Strokeföreningen och MISA. Resursteamet har 20 års erfarenhet av arbete med målgruppen och har under den tiden gjort erfarenheter och förvärvat kunskaper som bidrar in i projektet.

Läs mer om Hjärna tillsammans här