Nyheter

Hjärna Tillsammans bygger nya gemenskaper

Therese Sandolf, Nytida

Hjärna Tillsammans är ett samarbetsprojekt som har drivits under tre år av flera olika aktörer, varav Nytida (tidigare Resursteamet) varit en, med stöd av Allmänna arvsfonden. Nu får projektet leva vidare genom stöd från Stockholms läns landsting.

Hjärna Tillsammans huvudfokus är att förbättra stödet för personer med förvärvad hjärnskada. Syftet är att skapa större tydlighet och tillgänglighet om stöd och insatser efter hjärnskadan. Arbetet görs i tre riktningar; mötesplatser för målgrupp och anhöriga, skapa webbutbildningar om förvärvad hjärnskada samt att genom en webbportal tillgängliggöra information omkring stöd, insatser och om projektet.

– Många som har drabbats av en förvärvad hjärnskada men som är färdigbehandlade i slutenvård, har beskrivit det som att hamna i ett svart hål av tomhet och ensamhet när man kommer hem, säger Nytidas Therese Sandolf, som sitter med i styrgruppen för Hjärna Tillsammans.

– Skillnaden blir väldigt stor mot den hjälp man får inom akutsjukvården där behandlingsinsatserna är massiva och i linje med evidens och tydligt vårdprogram. När man skrivs ut, så tar tydligheten och insatserna slut och man har ofta svårt att själv söka stöd och insatser utifrån de dolda funktionsnedsättningar hjärnskadan bidrar till, fortsätter hon.

Hjärna Tillsammans är Stockholmsbaserat, i projektet medverkar brukarorganisationer som Afasiförbundet, Personskadeförbundet RTP och Strokeförbundet och privata och landstingsägda sjukhus, Nytida och Klara Kompetens. Ambitionen har varit att bygga ett tätt nätverk mellan aktörerna för att bättre kunna erbjuda stöd och insatser till dem som drabbats av förvärvad hjärnskada och deras anhöriga.

Skapa mötesplatser

Den viktigaste uppgiften är att erbjuda lättillgängliga mötesplatser som ger ett sammanhang där man kan finna hopp om att livet efter skadan kan vara meningsfullt. Det görs på fleras sätt. Tisdagsträffar anordnas en tisdag i månaden med en föreläsning och träff dit alla som själva är drabbade, deras anhöriga och de som jobbar med personer med hjärnskador är välkomna. Tanken är att bryta isoleringen och att man ska få träffa andra i samma situation som man själv.

Det Therese Sandolf särskilt vill lyfta fram är studiecirklarna. Här får man möta en erfarenhetscoach. Det är en person som själv har drabbats av hjärnskada och som utifrån sin egen erfarenhet kan berätta hur hen har tagit sig fram i sitt nya liv. Något som har varit väldigt uppskattat av deltagarna.

– Det är fint att kunna knyta dessa kontakter och dela erfarenheter, ofta blir det ganska glest med de gamla vännerna och kan bli ensamt. Genom studiecirklarna kan man knyta kontakter och få en ny gemenskap och hjälp att hantera de utmaningar man ställs inför, säger Therese.

Stockholms landsting stödjer Hjärna Tillsammans

Hjärna tillsammans har fått pengar från Allmänna arvsfonden under sina tre projektår och projektets olika delar kommer att utvärderas.  

Den 20 november presenteras de resultat som uppnåtts under konferensen ”Hjärna idag” som hålls tillsammans med Modellprojektet som också finansierats av Arvsfonden. Även här har Nytida och Klara Kompetens medverkat utifrån sin spetskompetens om målgruppen genom Alviksstrandsskolan och Klara Logopedi. Modellprojektets syfte har varit att identifierat hur modeller runt vård, omsorg, skola och arbetsliv kan utformas på bästa sätt för barn och vuxna med förvärvad hjärnskada.

Glädjande nog har Hjärna Tillsammans fått fortsatt finansiering i ytterligare två år från Stockholms läns landsting och fortsätter därför sin verksamhet.

– Det är väldigt roligt att vi får fortsätta. Hjärna Tillsammans är en viktig kraft för att driva målgruppens frågor och skapa träffpunkter. Det finns också mycket kvar att göra bland annat kommer vi nu att titta på den digitala tillgängligheten för personer med förvärvad hjärnskada, säger Therese.

Mer om Hjärna tillsammans

Klicka på bilden nedan för att komma till Hjärna tillsammans sida.

logga hjärna tillsammans
Lyssna