Nyheter

Hedens Omvårdnadscenter: Att få vara den man är

Två personer promenerar med ryggen mot kameran

På Nytida Hedens Omvårdnadscenter i Bollnäs kan personer med komplex problematik inom psykiatriska diagnoser, ibland i kombination med missbruk, få stöd i att öka sin självkänsla och utvecklas utifrån sina förutsättningar. De flesta bor här under lång tid och ingen behöver vara rädd för att bli utskriven på grund av återfall eller incidenter.

˗ I stället försöker vi ta reda på vad som utlöst händelsen och vad vi kan göra för att det inte ska hända igen. Det är en lärande process, säger Daniel Lindblom, enhetschef på Heden.

Daniel kom in som sommarjobbare på Heden för 19 år sedan. Han studerade för jobb inom el och data, men trivdes så bra på Heden så han blev kvar. Under åren har han mött många intressanta människor med olika bakgrund.

˗ Många av medarbetarna här har liksom jag varit här länge. Vår långa erfarenhet gör att vi ofta vet vad som funkar och inte. Vi bygger relationer till dem som bor hos oss, ibland går det snabbt, ibland tar det längre tid. Tålamod är viktigt. Varje medarbetare måste hitta sitt eget sätt att närma sig våra boende, men det måste alltid vara kravlöst och på den enskildes villkor. Vi säger inte ”du ska”, förklarar Daniel.

˗ Varje individ är unik och har olika behov. Vi som jobbar här får anpassa oss och våra krav utefter vad personen klarar av. Det är viktigt att låta det ta den tid det tar och inte ge upp. Många som kommer till oss har varit på ställen där de skrivits ut när de inte kunnat leva upp till kraven. Så ska det inte vara hos oss, säger Kristina Ellström, verksamhetschef på Heden.

En trygg relation

Att skapa en trygg relation till varje boende är alltså grunden i arbetet på Hedens Omvårdnadscenter. Utifrån den relationen går man vidare med de stödinsatser personen behöver och försöker hjälpa honom eller henne att utvecklas.

˗ När en ny person kommer till oss via sin handläggare på kommunen, tar vi reda på så mycket som möjligt i förväg för att lättare lära känna personen och förebygga risker, som återfall eller utåtagerande beteende. Det ökar våra förutsättningar för att lyckas, säger Kristina.

Trygghet är ett nyckelord som går igen i samtalet med Kristina och Daniel. Även byggnaderna på Heden är utformade med tanke på trygghet. De boende har personal direkt utanför sin lägenhetsdörr, dygnet runt. Att det finns flera byggnader, gör också att det blir lättare att matcha personer till rätt boende.

Anpassade aktiviteter

Dagarna på Heden kan se väldigt olika ut från person till person. Dagsform och vad personen själv vill och klarar av att göra är avgörande. Aktiviteterna anpassas efter det.

˗ En del är väldigt aktiva, andra vill bara vara. Några vill umgås med andra, medan en del tycker det är jobbigt att ha folk runt sig. Ofta blir det individuella aktiviteter tillsammans med en medarbetare eller kontaktman. Vi kan ta en promenad tillsammans, det underlättar samtal och skapar trygghet. Det behöver inte vara stora saker. Vi ser en film, även att vara passivt social kan vara viktigt. Eller bara att vi säger hej och visar att vi ser personen, säger Daniel.

De som önskar mer aktivitet och vill delta utifrån sina förutsättningar, erbjuds att delta i projektet Sjöstäd. Heden samverkar med en lokal fiskevårdsförening och ser till att fiskeplatser är i ordning och att det finns ved upplagt vid platserna.

Välkänt bland handläggare

Hedens Omvårdnadsboende har funnits sedan 1997 och är välkänt och uppskattat bland kommunala handläggare inom socialtjänsten i hela Sverige.

˗ Vårt arbetssätt gentemot handläggarna är strukturerat. De ska aldrig behöva efterfråga information, de ska få den direkt. Vi ser till att de har alla kontaktuppgifter till oss och vi är noga med att påminna varandra om att informera dem när det händer saker utöver det vanliga, säger Kristina.

Kristina och Daniel vittnar om att arbetsmiljön är god och att medarbetarna är kompetenta, erfarna och duktiga på att samarbeta, följa rutiner och be varandra om hjälp när det behövs. Förutsägbarheten, som är viktig för målgruppen, är hög.

˗ Oavsett vem av medarbetarna man frågar, får man ofta samma svar. Men vi är också bra på att tänka utanför boxen, både för att främja framsteg och för att förebygga händelser, säger Daniel.

˗ De flesta som kommer hit har svag självkänsla och det tar tid att bygga upp den. För att nå resultat, behövs det ofta en längre tids placering hos oss. Vi fokuserar främst på det som fungerar och mindre på det som inte fungerar. Här får man vara den man är. Vårt jobb är att skapa anpassning kring det, avslutar Daniel och Kristina.

man och kvinna promenerar bort med ryggar mot kamera höst

Lyssna