För att underlätta för handläggare går det nu på Nytidas hemsida att se vilka ram- och LOV-avtal som Nytidas verksamheter har med landets olika kommuner.

Nytida har drygt 400 verksamheter inom såväl LSS som individ och familj samt skola. Det innebär också att vi har många avtal med Sveriges kommuner, runt 3000 olika ram- och lov-avtal.

För att öka transparensen och förenkla för främst handläggare som vill hitta platser i våra verksamheter har Nytida därför skapat en sökfunktion där man kan se vilka ram- och LOV-avtal som Nytidas verksamheter har med olika kommuner.    

– Vår förhoppning är att sökfunktionen ska underlätta handläggarnas arbete. De ser nu direkt, via vår hemsida, på vilka av Nytidas verksamheter de kan placera utan att de först behöver ha en dialog om själva avtalsvillkoren. Handläggaren kan i stället lägga fokus på placeringen och att hitta en matchande verksamhet som är godkänd av den aktuella kommunen, säger Pierre Selim, placeringsrådgivare på Nytida.

Pierre Selim
Kontakta Pierre och hans kollegor om du har frågor

– Flera handläggare som jag pratat med är positiva och tycker detta är en bra tjänst som gör deras arbete lättare, fortsätter han.

Även på de enskilda verksamhetssidorna syns det vilka avtal verksamheten har med vilka kommuner. Det kan underlätta också för enskilda personer som söker plats till sig själva eller en närstående.

Kan teckna individavtal

Om det är så att man som handläggare har ett speciellt behov som någon av Nytidas verksamheter kan uppfylla, men där det saknas avtal, går detta naturligtvis fortfarande bra att lösa genom att teckna ett individavtal. Kontakta gärna Pierre och hans kollegor på Nytidas placeringsrådgivning. De hjälper också precis som tidigare till med andra frågor kring placeringar.

Så här söker du efter aktuella avtal

Sökfunktionen finns på Nytidas handläggarsida. Det behövs ingen inloggning.

I söket listas alla Nytidas verksamheter. Där går också att filtrera på en eller fler av följande parametrar:

  • Sök på din kommun – i listan visas vilka avtal Nytida har med aktuell kommun
  • Sök på tjänsteområde – här söker du avtal inom ett visst tjänsteområde
  • Sök på kommun där verksamheten finns – här kan du se i vilken kommun verksamheterna som din kommun har avtal med finns.
  • Frisökning – kan till exempel användas om du letar efter en enskild verksamhet

I exemplet på bilden har vi sökt på Solna kommun, tjänsten daglig verksamhet samt kommun Solna. Nytida har avtal med sex av Nytidas dagliga verksamheter, två av dem ligger i Solna. Dessa två visas i söklistan.

Lyssna