Nyheter

Gylleby knyter ihop trådarna till en hållbar hemgång

Skaparrumet på Gylleby med penslar och målarfärger

Centralt, men ändå naturnära, i värmländska Sunne ligger Nytida Gylleby, ett behandlingshem inriktat på psykisk ohälsa. Ett respektfullt bemötande av varje individ och att skapa en känsla av trygghet och tillit är grunden i arbetet.

Gylleby består av två enheter, dels en HVB-enhet, dels Annexet som är en enhet för personer med svårare psykiatrisk problematik.

˗ Vi har lika hög bemanning på Annexets 12 platser, som på HVB:s 28. Annexet erbjuder både korttidsvård och längre placeringar. Psykisk ohälsa är vår specialitet här på Gylleby, säger verksamhetschef Elizabeth Axelsson-Lilja.

Egen konstvernissage i Sunne

När vi besöker Gylleby en kulen novemberdag, har en grupp klienter under den gångna helgen haft vernissage på en egen konstutställning på ett galleri i Sunne. De har tillsammans med personalen ordnat allt själva, från att snickra stafflier att ställa tavlorna på, till att fixa snittar och alkoholfritt bubbel i form av sockerdricka till besökarna.

˗ Utställarna har skiftande bakgrunder och för flertalet av dem var det nytt att uttrycka sig konstnärligt och ordna vernissage.  Det hela blev väldigt lyckat och gav deltagarna en otrolig stolthet. Även lokaltidningarna kom och skrev om utställningen, berättar Elizabeth.

Respektfullt bemötande

Ett respektfullt bemötande är ledstjärnan i arbetet på Gylleby.

˗ Det påminner vi ständigt varandra om, det är en naturlig del i vår kollegiala handledning. Att varje klient ska bli sedd för den man är, få stöd i att förstå sig själv, varför man reagerar som man gör och hur det kan hanteras. I inskrivningssamtalet frågar vi exempelvis alltid hur vi ska göra om klienten blir arg? Hur individen vill att vi ska bemöta och hantera beteendet, förklarar Elizabeth.

Gylleby erbjuder en rad olika behandlingsmetoder, men egentligen är allt man gör, hela vistelsen behandling, menar Elizabeth. Som att skapa en struktur på dagen eller att hitta ett intresse som hjälper en att se vem man är bakom droger och ohälsa. Grupp- och enskild terapi, föreläsningar om allt från ångest till värmländska författare, bildterapi och ett mångskiftande utbud av aktiviteter, inte minst fysiska, fyller dagarna. Medarbetarna har bred kunskap inom olika terapiformer och medicinsk kompetens finns på plats med tre anställda sjuksköterskor samt besök av psykiater en gång i veckan.

Hållbar hemgång

Klienterna har ofta en låg tillit till samhället och dess olika institutioner, så att skapa trygghet och ge stöd i kontakterna med myndigheter är extra viktigt. Några månader innan utskrivning inleds processen Hållbar hemgång. Där strävar Gylleby efter att ekonomi, sysselsättning, boende och relationer finns på plats runt klienten.

˗ Alltså grunden i livet! Vi har en nära samverkan med socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och hela nätverket runt klienten, det är mycket som behöver vara på plats för att det ska fungera och att personen inte genast ska återfalla i missbruk och kriminalitet. Vi har över tid blivit väldigt bra både på myndighetssamverkan och på att tillmötesgå specifika krav från placerande kommun, säger Elizabeth.

Klientens behov står självklart i centrum i processen, även på detaljnivå, allt för att livet ska bli så bra som möjligt utifrån individens egna förutsättningar och den grund som Gylleby hjälpt till att bygga.

Kontakta oss på Placeringsförfrågan

Vi hjälper dig att hitta lediga platser och nya lösningar.

Skaparrumet på Gylleby med penslar och målarfärger

I skaparrummet på Gylleby har bland annat en konstutställning växt fram.

Två kvinnliga chefer på Gylleby

Enhetschef Petra Möörk och verksamhetschef Elizabeth Axelsson-Lilja leder arbetet på Gylleby.

Om Gylleby Behandlingshem

  • Tillstånd för HVB och Viss annan heldygnsvård
  • Specialiserade på psykisk ohälsa
  • Fokus på respektfullt bemötande
  • Bred kompetens inom olika terapiformer
  • Medicinsk kompetens med sjuksköterskor och konsulterade psykiater
  • Konceptet Hållbar hemgång knyter ihop trådarna vid utskrivning

Läs mer om Gylleby Behandlingshem

Lyssna