Medarbetarna på Möllagården samarbetar nära utredningssamordnaren Cecilia när en funktionsutredning ska genomföras. De kopplas på direkt vid inskrivning.   

Cecilia och Candra, som är enhetschef, har innan en inskrivning träffat ungdomen. Helst fysiskt, om möjligt. Cecilia uppfattar att digitala möten är vanligare sedan pandemin, vilket kan vara till ungdomens både nackdel och fördel.  

˗ Det allra viktigaste är att ungdomen får en presentation av både Möllagården och vad en utredning innebär. Att det kan vara både påfrestande, omvälvande och betydelsefullt. Men också att vi kommer att kämpa tillsammans! Vi vill att både ungdomen och att personalen ska lyckas med uppdraget, säger Cecilia.  

kvinna och man utomhus vid bord med take-awaykaffe

Tillsammans med Candra så har Cecilia och medarbetarna att ta ställning till förfrågningar som kommer via Nytidas placeringssamordnare Emil Wallgren, där både matchning mot ungdomsgruppen och uppdragets innehåll är avgörande. Både Cecilia och Candra betonar dock vikten av att ha ungdomen med på tåget redan från början, då kan man lättare fånga upp när det tar emot.  

˗ Redan från dag ett är det viktigt att tydliggöra för ungdomen vad som leder framåt och vad som inte gör det. Även att ungdomen är med och kan påverka vad som händer efter de tio-tolv veckorna som en utredning tar. Hittar vi en väg framåt som präglas av samarbete så kan en utredning göra stor skillnad i en ungdoms liv. Vi kan skapa ett sammanhang, en mening och förståelse. Finns där ett motstånd så behöver vi hantera det, belysa att ungdomen kan påverka sin framtid. Ibland vill en ungdom spendera så mycket tid som möjligt i sin säng för att få tiden att gå, då behöver vi vara där och lyfta. Vi behöver erbjuda en gemenskap och återigen förklara vad vi ska göra tillsammans, motivera och lyfta.  

˗ Ungdomen kartläggs av hela personalstyrkan utifrån observationer som sker på individ och gruppnivå, hela tiden med frågeställningarna i bakhuvudet. Vi arbetar nära både handläggare och vårdnadshavare, särskilt initialt. Sen brukar formerna sätta sig och arbetet fortsätter tillsammans personal, psykolog och läkare. Det är fantastiskt att det leder till något gynnsamt och meningsfullt för ungdomen. Det kan leda till en klarhet i vad som behöver göras på vägen framåt så att livet blir så bra som möjligt, säger Candra. 

Läs mer om Möllagården

Lyssna