Grundlig utredning på Möllagården kartlägger ungas behov av stöd 

Nytida Möllagården HVB i Hörby i Skåne tar emot ungdomar i åldern 13 till 17 år. Här erbjuds en grundlig utredning, vilket ofta är en bra insats för att kunna gå vidare i livet med anpassade insatser. 

Den som kommer till Möllagården för en utredning stannar ca tio till tolv veckor. Under de veckorna kartläggs ungdomens styrkor och utvecklingsområden samtidigt som psykolog och läkare besvarar frågeställningar som rör såväl utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar som psykiatriska sjukdomar och tillstånd.

man och kvinna lutade mot räcke

Under utredningen tar man ställning till aktuell hälsa, funktionsnivå och behov av behandling, men även mer långvariga behov av stöd och anpassningar för att fungera i vardagen. Observationer av hur ungdomen fungerar individuellt och i grupp sammanfattas i en funktionsutredning och två separata utlåtanden.  

Som regel har ungdomen stora svårigheter att fungera i sin vardag och socialtjänsten har tillsammans med skola, föräldrar och ibland BUP provat flera åtgärder och insatser. Det kan vara ungdomar med en misstänkt NPF (neuropsykiatrisk diagnos) som orsakar bekymmer i livet. Även ungdomar som har svårt att låta sig vägledas av vuxna, ångest, självskadebeteende och så kallade hemmasittare ingår i Möllagårdens målgrupp.  

Innan en placering och utredning är det önskvärt med ett studiebesök där ungdomen får information, förstår syftet och så långt som möjligt själv kan få samtycka till en placering. Att det faktiskt kan vara svårt och jobbigt att genomgå en utredning och våga dela med sig av sig själv. Men också att det kan vara en enorm hjälp och ge en ökad självinsikt och förståelse för egen problematik och det man behöver i livet för att vardagen ska fungera så bra som möjligt. 

Läs mer om Möllagården

Lyssna