pojke håller fiskeredskap i handen

Gringelstad utredning hjälper unga att komma vidare

 

Gringelstad utredning i Skåne tar emot barn och ungdomar i åldrarna 12 till 19 år. Här görs en grundlig utredning för att de sedan ska kunna få hjälp att gå vidare. Gringelstad utredning tar också emot akutplaceringar.

Kontakta Platsakuten om du är intresserad av en plats

Den som kommer hit för en utredning stannar i åtta veckor. Det ger stora möjligheter att se ungdomen i många olika situationer och att verkligen lära känna honom eller henne, berättar Ulrica Månsson som är verksamhetschef. Hon poängterar särskilt att de tittar både på det som inte fungerar men även på sådant som fungerar bra. Någon kan ha lätt att få vänner, en annan kan följa regler eller funkar bra i skolan.

– Alla är duktiga på något och det är viktigt att de får veta det också. De som kommer hit har inte alltid fått höra detta tidigare, de är mer vana att höra om sina misslyckanden, säger Ulrica.

Gringelstad utredning arbetar med beprövade metoder, till exempel KBT och Lågaffektivt bemötande samt med dokumentationsunderlag enligt BBIC (Barns behov i centrum). Här ges också skolundervisning.

De som kommer till Gringelstad utredning har som regel stora problem att fungera i sin vardag och socialtjänsten har ofta redan prövat andra åtgärder. Det kan vara en kille i 14 eller 15 årsåldern med en ADHD-diagnos, eller symptom på ADHD, som är utåtagerande, har kunskapsluckor, kanske dåliga hemförhållanden och är på väg in i drogberoende och kriminalitet. Det kan vara en tjej som är utåtagerande och har svårt med krav och gränssättning och med ångest eller självskadebeteende. Så kallade hemmasittare med autismdiagnos eller ensamkommande flyktingbarn som har svårt med gränssättning och är utåtagerande är andra som kan komma hit.

Duktiga medarbetare

Innan en ungdom placeras här är det önskvärt med ett studiebesök för att berätta om vistelsen.

– Alla som kommer hit är inte jättepositiva, men för att det ska fungera måste det finnas en liten gnista av vilja, de är ju här frivilligt. Många är dock glada att få chansen, de är ledsna över att ständigt misslyckas, säger Ulrica och fortsätter:

– Våra medarbetare är fantastiskt duktiga på att skapa trygghet, allians och goda relationer med de ungdomar som kommer hit. De är lugna, nyfikna och vill hjälpa.

Det är just den långa vistelsetiden och medarbetarnas ständiga närvaro som ger möjlighet till den fördjupade utredningen. Man umgås dygnet runt och kan se hur den unge klarar av att göra vardagliga saker. Kan han eller hon sitta still under en hel film på bio, klarar de att äta på restaurang och vistas i en social miljö?

– Ska vi laga pannkakor är det många steg från att göra inköpslista, handla och betala till att göra smet, sätta på spisen och steka pannkakorna och att dessutom göra sakerna i rätt ordning, säger Ulrica.

pojke i hängmatta, två hängmattor i olika färger hänger framför
Den som kommer för en utredning stannar i åtta veckor. Det ger stora möjligheter att se ungdomen i många olika situationer och att verkligen lära känna honom eller henne.

Sammanställning och återföring

Efter sju veckor görs en sammanställning som förutom observationer och tester innehåller material från skola och tidigare utredningar. Eventuell medicinering ses över. Till Gringelstad utredning finns psykolog och psykiatriker knutna som träffar ungdomen för samtal och också ansvarar för utredningen. Därefter sker en återföring tillsammans med ungdomen, socialtjänsten och eventuella anhöriga för att gå igenom resultatet. Där ges det också en rekommendation om nästa steg som kan vara ett familjehem, HVB-hem, att flytta hem igen eller stödboende. Ulrica menar att utredningen betyder mycket för den unge.

– Jag tror att den gör skillnad. Någon sätter ord på det man har känt men inte kunnat uttrycka och som har varit svårt. Och det har funnits vuxna som har sett en. Det skapar trygghet, tillit och i bästa fall en framtidstro.

Kontakta Platsakuten om du är intresserad av en plats