KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling, utbildning och tillämpad kliniskt arbete kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. I år fyller KIND tio år och Nytida är en samarbetspartner. Det firas bland annat med ett digitalt jubileumssymposium den 12 juni.

Initiativet till KIND:s bildande kom ursprungligen framför allt från intresseorganisationerna med Autism- & Aspergerföreningen i Stockholm som pådrivande. Professor Sven Bölte är chef för KIND sedan starten för tio år sedan och berättar att KIND har ett omfattande uppdrag och arbetar på många olika arenor.

Forskning är en viktig del och det handlar om både preklinisk och klinisk forskning, det vill säga grundforskning om orsaker och patientnära forskning i praktisk verksamhet. KIND bedriver även mycket uppdragsutbildningar bland annat för skolor, inom vården och i kommunerna samt ordnar konferenser. Här finns en specialistmottagning under BUP där man både ställer diagnos och utför behandling, men där också forskning och utvärdering är viktiga delar.

– Verksamheten har vuxit, för tio år sedan var det bara jag. Nu är vi 60 personer, fyra forskargrupper och vårdpersonal med kompletterande kompetenser och vi har ett brett nätverk med många samarbetspartners, säger Sven Bölte.

Övergripande uppdrag

Uppdraget är också större än att bara se till vården och forskningen. Det handlar om hela samhället och att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska leva ett gott liv – hela livet. Det innebär att skola, fritid och jobb ska fungera samt att hela samhället berörs. Det är något Sven Bölte poängterar när han tittar på vad som hänt på de tio år KIND har funnits.

– Våra frågor har fått mer prioritet och plats på agendan. Inte nödvändigtvis för att samhället har blivit mer humant, men för att gruppen växer när allt fler får en diagnos och därför inte kan ignoreras utan kunskapsbehovet ökar istället.

Han säger också att det finns en vilja till förändring. Fler förskolor, skolor, myndigheter och företag vill engagera sig och inom hälso- och sjukvården skapas särskilda vårdmottagningar. KINDs arbete har bidragit till detta och har gjort skillnad under dessa tio år.

– Vi har ett gott anseende och förtroende, och KINDs namn förknippas med kompetens och kvalitet, vilket inte alltid är så lätt att få inom ett område där det finns så många åsikter. Vårt fokus har varit mycket på forskning och vi är i våra forskningsområden bland de bästa i världen. Vi når också framgång med våra utbildningar. Målet framåt för KIND är att öka kunskapen och få än större spridning på frågor kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så att det verkligen blir en samhällsfråga där alla tar ansvar och drar åt samma håll för målgruppens bästa.

Samarbete med Nytida

Med anledning av tioårsjubileet har KIND och Nytida inlett ett samarbete. Sven Bölte ser det bland annat just som ett sätt att få hjälp att sprida kunskap.

– Nytida har både skolor och boenden, arenor som är avgörande för att ett bra liv för målgruppen. Kan vi ha ett utbyte är det bra och vi bidrar gärna med evidensbaserad och uppdaterad kunskap. Nytida har också ett stort nätverk som kan hjälpa oss att nå ut och få gehör för vårt arbete.

Nytida ger stöd med filmer och föreläsningar på olika orter samt till KINDs jubileumssymposium den 12 juni (live stream här), där också Nytidas dagliga verksamhet Stora blå kultur uppträder. Coronapandemin innebär att symposiet blir digitalt och även kommer att kunna ses i efterhand.

– Det finns ett stort intresse för symposiet. Utbildning kan ju kosta mycket men detta blir gratis och tillgänglig för alla och det uppskattas av väldigt många, säger Sven Bölte.

Programmet till symposiet finns här.

Läs mer om KIND här