Nyheter

Gottröra behandlingshem startar anhörigutbildning

Fasaden till Gottröra, en stor röd villa

Nytida Gottröra behandlingshem tar emot unga mellan 15-20 år med missbruk eller riskbruk. Ofta finns även kriminalitet, psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska diagnoser med i bilden. Nu erbjuder behandlingshemmet en individanpassad utbildning till de anhöriga.

– Det finns mycket skuld och skam när man har ett barn som missbrukar och är i behandling. Många känner sig misslyckade i sin föräldraroll. Vi vill möta dem med förståelse och empati och stärka dem i att de har gjort så gott de kunnat utifrån sina förutsättningar, säger Irene Vallmovik som är anhörigterapeut och den som har utformat utbildningen.

Tanken med anhörigutbildningen är att ge föräldrarna verktyg att kunna hantera situationen annorlunda än tidigare och att få dem att växa i sitt föräldraskap. 

På Gottröra arbetar man med ungdomar som har missbruksproblematik, men som fortfarande är för unga för att riktigt ha upptäckt hur jobbigt det är att missbruka. Utmaningen är att trots detta få ungdomarna att hitta motivation för att sluta. Föräldrarnas agerande är viktigt. Får man till ett bra samarbete med familjen och går åt samma håll fungerar behandlingen mycket bättre för ungdomen, menar enhetschef Filiz Summersett.

 – Det är komplext och komplicerat att var anhörig. Som förälder vill man många gånger inte förstå hur allvarlig situationen är och saknar också kunskap om hur man ska förhålla sig till missbruk. Samtidigt blir ungdomarna mästare på att manipulera sin omgivning, säger hon.

Individanpassad anhörigutbildning

Anhörigutbildningen sker mestadels online och med coachning av Irene via telefon. Den pågår i 16 veckor och avslutas med ett möte där man får träffa andra anhöriga som också deltagit i utbildningen. Inledningsvis gör Irene en kartläggning av den anhöriges situation. I början av utbildningen är telefonkontakten tätare. Sedan är det tänkt att personen ska klara av att följa programmet på egen hand med lite färre kontakter. Utbildningen innehåller också bok- och poddtips.

Irene hoppas att utbildningen ska ge de anhöriga stöd att kunna sätta gränser och få dem att förstå att de annars blir en möjliggörare till fortsatt missbruk. – Inledningsvis kan det vara jobbigt, men på lång sikt får ungdomen en förälder som gör om och gör rätt, som kan sätta gränser och vara tydligare. De starkaste banden finns alltid mellan barn och föräldrar, om jag som anhörigterapeut kan stötta dem att förändra sin föräldraroll finns det så många vinster för ungdomarna som är hos oss på Gottröra, säger Irene.

Filiz Summersett är enhetschef på Gottröra behandlingshem.

Läs mer om Gottröra behandlingshem

Nytida Gottröra behandlingshem tar emot unga med missbruk eller riskbruk.

Lyssna