Nyheter

Goda relationer, humor, stöd och trygghet på väg mot vuxenlivet

Sara och Id på centrumboendet

Centrumboendet, ett LSS barn- och ungdomsboende i Uddevalla. Här finns plats för fyra ungdomar från 12 års ålder i en hemlik miljö.

Ungdomarna som bor på Centrumboendet har alla en neuropsykiatrisk diagnos i botten, sedan har det tillstött problem i familj eller skola och det fungerar inte att bo kvar hemma. En del har varit hemmasittare med stor skolfrånvaro. En ny bostadsort, skola och ett boende med stöd ger dem möjlighet till en nystart.

Det är naturligtvis svårt både för föräldrar och barn när familjen inte kan hålla ihop, men att komma hemifrån innebär många gånger att relationen till föräldrarna kan byggas upp på ett nytt sätt.

– Placeringen kan rädda relationen och de kan komma ut med en vuxen relation till sina föräldrar. Att inte bo hemma kan också ge möjlighet till egen-tid med mamma eller pappa utan konkurrens från yngre syskon, verksamhetschef Sara Snapp.

När de fungerar som bäst får ungdomarna två ställen där de mår bra.

– När de åker hem får de hemmakärlek, anknytning till familjen och kanske till husdjur som de saknar, men efter ett tag blir det ofta för rörigt. Då behöver de komma tillbaka hit och få struktur, tydlighet och rutiner, fortsätter hon.

Relationerna är avgörande

Relationerna mellan ungdomarna och de som jobbar här är avgörande. Ungdomarna får stöd för att bättre förstå sin funktionsnedsättning och varför vissa saker är extra jobbiga. Humor är ofta en bra ingång. Humorn kan fungera bra till exempel efter att någon varit i affekt. Men även att kunna säga förlåt är viktigt.

– Vi som är vuxna måste också våga säga förlåt när det blir fel, säger gruppchefen Ida Andreasson.

Det är en trygg arbetsgrupp som jobbar på Centrumboendet. Mycket fokus läggs på att skapa en vi-känsla, gruppen stöttar och kompletterar varandra. De har god kännedom om Neuropsykiatriska diagnoser (NPF), jobbar lågaffektivt och med tydliggörande pedagogik.

– Eftersom det är barn som kommer hit finns också ett stort omsorgsbehov, även en artonåring är ett barn ibland, säger Sara.

På Centrumboendet finns tydliga ramar för till exempel vilken tid man äter, städdagar och när man släcker på kvällen. Ungdomarna har matansvar och hjälper till att tömma diskmaskinen. En gång i veckan tränar de tillsammans.

– Men vi utgår hela tiden ifrån den enskilda personen och måste hitta balansen för att energin ska räcka till för att klara av skolan också, säger Sara.

Ungdomarna behöver landa och ladda batterierna när de kommer hem. Hur man gör det är individuellt en del sover, andra spelar dataspel.

– De är ofta medvetna om att de behöver sin återhämtning men kan ändå se det som ett misslyckande. Vi hjälper dem att inte se det så, utan att istället se vad de faktiskt lyckas med, säger Ida.

Kontakta oss för frågor om placeringar

Här hittar du mer om Centrumboendet och våra andra boenden
Sjövägen
Sjövägen är ett LSS-boende för dig som är mellan 10 och 21 år och som har Aspergers ...
Östra Ve
Östra Ve är vårt nya LSS-boende för barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrumtillstånd ...
Medkoppen
Medkoppen är ett ungdomsboende enligt LSS 9:8§ med fem platser som riktar sig till barn och ...
Forsane
Nytida Forsane är ett akutboende som ligger strax utanför Frändefors i Vänersborgs kommun. ...
Tureborg
Tureborg är ett LSS-boende med tre platser som riktar sig till flickor med neuropsykiatriska ...
Centrumboendet
Centrumboendet är ett LSS-boende med fyra platser som riktar sig till ungdomar med ...
Granhultsgränd
LSS-boendet Granhultsgränd vänder sig till barn och ungdomar med en diagnos inom ...
Eneborgsvägen
Eneborgsvägen LSS-boende vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som ...
Loftet
Loftet är ett barn- och ungdomsboende som vänder sig till dig med Aspergers ...
Viljan
LSS-boendet Viljan är ett barn- och ungdomsboende för dig med Aspergers syndrom och ...
Dungen
Dungen är en LSS-gruppbostad för barn och ungdomar med ADHD, ADD, autism eller ...
Solängens träningsboende
Solängens träningsboende är ett LSS-boende som vänder sig till dig som är 15-21 år och som ...
Vassmolösa
Vassmolösa är ett LSS-boende som vänder sig till barn och ungdomar, 13-18 år eller så ...
Solängens träningsboende Hammenhög
Solängens boende i Hammenhög är ett LSS-boende som vänder sig till dig som är 15-21 år och ...
Villa Haglösa
Villa Haglösa är ett LSS-boende som vänder sig till barn och ungdomar 10-18 år inom ...
Kullabacken
Kullabacken är ett LSS-boende som vänder sig till barn och ungdomar mellan tio och tjugo år ...
Ranängen
Ranängen är ett LSS-boende som vänder sig till barn och ungdomar upp 20 år med tillstånd inom ...
Hamngatan
LSS-boendet Hamngatan vänder sig till barn och ungdomar med autism eller autismliknande tillstånd ...
Nygård
Nygård är ett LSS-boende som vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år med ...
Berget
Bergets LSS-boende vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som intellektuell ...
Tullportsgatans BOU
Tullportsgatan är ett LSS-boende som vänder sig till barn- och ungdomar med ...
Texavägen
Texavägens LSS-boende vänder sig till barn- och ungdomar med funktionsnedsättningar som ...
Barnängsgatan
LSS-boendet Barnängsgatan VIP vänder sig till barn och ungdomar med följande diagnoser: ...
Hjälmvägen
Hjälmvägens LSS-boende vänder sig till barn och ungdomar och erbjuder en hemlik miljö. Hos ...
Korgvidegränd
Korgvidegränd är ett LSS-boende som vänder sig till barn och ungdomar med en diagnos inom ...
Tranan
Tranan är ett LSS-boende för dig mellan sju och 21 år med Aspergers syndrom eller ...
Svartvik
Svartvik är ett LSS-boende för dig mellan sju och 21 år som har Aspergers syndrom eller ...
Torpet
Torpet är ett LSS-boende för dig som är mellan tio och 21 år och som har Aspergers ...
Eken
Eken är ett LSS-boende som vänder sig till barn och ungdomar upp till och med 21 års ålder ...
Lyran
Lyran är ett LSS-boende som vänder sig till barn och ungdomar upp till och med 21 års ålder ...
Fiolen
Fiolen är ett LSS-boende för barn och ungdomar upp till och med 21 år med autism eller ...
Traneberg
LSS-boendet Traneberg är ett träningsboende för ungdomar med autismspektrumtillstånd i ...
Tutemo
Tutemo är ett barn och ungdomsboende, med tillstånd enligt SoL och LSS, för dig med ...
Odlargränd
Odlargränd är ett barn och ungdomsboende, med tillstånd enligt SoL och LSS, för dig med ...
ASP Center
LSS-boendet ASP Center vänder sig till dig med ADHD/ADD, Aspergers syndrom och högfungerande ...
Hittade inget
Visa fler