Nyheter

Goda relationer, humor, stöd och trygghet på väg mot vuxenlivet

Sara och Id på centrumboendet

Centrumboendet, ett LSS barn- och ungdomsboende i Uddevalla. Här finns plats för fyra ungdomar från 12 års ålder i en hemlik miljö.

Ungdomarna som bor på Centrumboendet har alla en neuropsykiatrisk diagnos i botten, sedan har det tillstött problem i familj eller skola och det fungerar inte att bo kvar hemma. En del har varit hemmasittare med stor skolfrånvaro. En ny bostadsort, skola och ett boende med stöd ger dem möjlighet till en nystart.

Det är naturligtvis svårt både för föräldrar och barn när familjen inte kan hålla ihop, men att komma hemifrån innebär många gånger att relationen till föräldrarna kan byggas upp på ett nytt sätt.

– Placeringen kan rädda relationen och de kan komma ut med en vuxen relation till sina föräldrar. Att inte bo hemma kan också ge möjlighet till egen-tid med mamma eller pappa utan konkurrens från yngre syskon, verksamhetschef Sara Snapp.

När de fungerar som bäst får ungdomarna två ställen där de mår bra.

– När de åker hem får de hemmakärlek, anknytning till familjen och kanske till husdjur som de saknar, men efter ett tag blir det ofta för rörigt. Då behöver de komma tillbaka hit och få struktur, tydlighet och rutiner, fortsätter hon.

Relationerna är avgörande

Relationerna mellan ungdomarna och de som jobbar här är avgörande. Ungdomarna får stöd för att bättre förstå sin funktionsnedsättning och varför vissa saker är extra jobbiga. Humor är ofta en bra ingång. Humorn kan fungera bra till exempel efter att någon varit i affekt. Men även att kunna säga förlåt är viktigt.

– Vi som är vuxna måste också våga säga förlåt när det blir fel, säger gruppchefen Ida Andreasson.

Det är en trygg arbetsgrupp som jobbar på Centrumboendet. Mycket fokus läggs på att skapa en vi-känsla, gruppen stöttar och kompletterar varandra. De har god kännedom om Neuropsykiatriska diagnoser (NPF), jobbar lågaffektivt och med tydliggörande pedagogik.

– Eftersom det är barn som kommer hit finns också ett stort omsorgsbehov, även en artonåring är ett barn ibland, säger Sara.

På Centrumboendet finns tydliga ramar för till exempel vilken tid man äter, städdagar och när man släcker på kvällen. Ungdomarna har matansvar och hjälper till att tömma diskmaskinen. En gång i veckan tränar de tillsammans.

– Men vi utgår hela tiden ifrån den enskilda personen och måste hitta balansen för att energin ska räcka till för att klara av skolan också, säger Sara.

Ungdomarna behöver landa och ladda batterierna när de kommer hem. Hur man gör det är individuellt en del sover, andra spelar dataspel.

– De är ofta medvetna om att de behöver sin återhämtning men kan ändå se det som ett misslyckande. Vi hjälper dem att inte se det så, utan att istället se vad de faktiskt lyckas med, säger Ida.

Lyssna