Nyheter

Fysisk aktivitet – träna gärna för din hjärna

logga hjärna tillsammans

Välkommen på en ny tisdagsträff med Hjärna tillsammans, denna gång en föreläsning om vad fysisk aktivitet och träning ger för effekter på både kroppen och hjärnan.

Tid och plats

Tid: 6 mars 17:30–19:30
Plaats: Stora konferensrummet, StoCKK, plan 2 – hiss A, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 7, Stockholm

Fakta om Hjärna tillsammans

Hjärna tillsammans är ett treårigt projekt med syfte att stärka stödet och rehabiliteringen för personer med förvärvad hjärnskada, som följd av exempelvis stroke eller olycka. Projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Projektets målgrupper är personer med förvärvad hjärnskada, deras närstående och personer som arbetar inom området.

Ett syfte är att öka kunskapen kring hur hjärnan fungerar, ett annat är att skapa forum för aktiviteter och nya kontakter och ytterligare ett att tydliggöra vårdkedjan efter en hjärnskada.

Resursteamet, som är en del av Nytida, är en av huvudaktörerna, tillsammans med bl a Afasiföreningen, Neuroförbundet, Stockholms sjukhem, Strokeföreningen och MISA. Resursteamet har 20 års erfarenhet av arbete med målgruppen och har under den tiden gjort erfarenheter och förvärvat kunskaper som bidrar in i projektet.

Lyssna