Läs mer

Vuxna funktionsnedsättning

Nytida erbjuder individanpassade verksamheter för vuxna med funktionsnedsättning.

Inom ramen för LSS erbjuder Nytida dagliga verksamheter, grupp- och serviceboenden för vuxna personer med autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada.

Nytida erbjuder många inriktningar på dagliga verksamheter. Det som är centralt i Nytidas verksamhet är att vi arbetar för att fånga och stärka varje enskild persons motivation och egna resurser. Vi erbjuder också arbetsträning och praktik samt har verksamheter som vänder sig till hemmasittare.

Våra boenden erbjuder en varm miljö och här finns medarbetare som visar respekt, gör dig delaktig och hjälper dig att utveckla dina förmågor. På alla våra gruppbostäder har du möjlighet till individuella aktiviteter och att följa med på de gemensamma aktiviteterna gruppboendet gör.

Vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande.

Klicka här för frågor om placeringar

 

Våra tjänster

Hittade inget