Vårt arbetssätt

På Kasper Kollo arbetar vi alltid för att se varje deltagare och individ. För oss handlar det om att skapa förutsättningar för våra deltagare att få härliga upplevelser att minnas för lång tid framöver.

Metoder och strategier

Vi använder oss av väldokumenterade arbetsmetoder utvecklade för personer med autismspektrumtillstånd. Exempel på dessa metoder är tydliggörande pedagogik, sociala berättelser, kognitiv affektiv träning och ett lågaffektivt bemötande.

Bemötande

Under den knappa tid som vi får tillsammans med våra deltagare så vill vi göra vårt allra bästa för att alla ska få ut så mycket som möjligt av sin upplevelse hos oss. För att åstadkomma detta arbetar vi mycket med tydliggörande pedagogik där vi arbetar med allt från den fysiska miljön till vecko- och dagsscheman samt individuella scheman. Vi försöker också tydliggöra vilka förväntningar som olika aktiviteter innebär och även skapa en hög grad av förutsägbarhet. Bemötandet av våra deltagare ser vi som en viktig nyckel för att skapa bra kollon och helgläger och vår personal erbjuder ett flexibelt och individanpassat bemötande där deltagarna alltid ska känna sig hörda och lyssnade på.

Kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt för att utveckla vår verksamhet. Våra deltagare och deras anhöriga uppmuntras att komma med synpunkter och önskemål som kan bidra till att förbättra verksamheten. Vårt kvalitetsarbete bygger på ett tätt samarbete mellan personal, deltagare, anhöriga och kommunens handläggare. Det skapas en individuell genomförandeplan för varje deltagare som utgår ifrån deltagarens önskemål om vistelsen i samråd med anhöriga och personalen.