Intervju med arbetsledare Oscar Hjort

”Det sitter i väggarna”

Oscar Hjort, en av Kasper kollos arbetsledare, har under fem år arbetat med olika typer av LSS-åtgärder. Efter sammanlagt över tio Kasper kollon, varav sex som arbetsledare, tycker han att lägren sticker ut.

– Det är väldigt välfungerande och bra verksamheter med speciellt bemötande och där fokus ligger på att man ska ha kul. Det är en kultur som sitter i väggarna.

– På Kasper Kollo har vi verkligen deltagarna i fokus, säger Oscar Hjort, medveten om att det kan låta som en klyscha.

Han arbetar som elevassistent vid en skola med program för elever diagnosticerade inom autismspektrat. Till Kasper Kollo kom han av en slump, tipsad av en kompis, och blev kvar.

Snabba kvitton på det vi gör

– Jag är en social typ som tycker om att jobba med människor i allmänhet, och i synnerhet med människor som fungerar på ett annorlunda sätt och som ofta är färgstarka individer.

Han berättar att det är lätt att fokusera på negativa saker när man arbetar i den här typen av verksamhet. På Kasper Kollo talar man hellre om hur man bäst tar itu med utmaningarna som dyker upp, enligt Oscar Hjort.

­– Vi har ett uppmuntrande förhållningssätt.

Personalen finns där för att skapa en positiv mötesplats genom att inspirera och stå för det sociala engagemanget genom att vara förekommande och ta initiativ.

– Det kan handla om att man säger till exempel: ´Kom så spelar vi schack!´, i stället för att fråga vad någon vill göra.

En av Oscar Hjorts arbetsuppgifter är att leda planeringsarbetet, och han gillar att snabbt se effekt.

– Det vi planerar på kvällen, genomför vi dagen efter och får direkt kvitto på det vi gjort.

Lyssna