Möt våra medarbetare

Kasper kollos personalstyrka är en grupp individer som är väldigt engagerade, kunniga och inspirerande

Under sommarkollo och helgläger finns arbetsledare med på gårdarna som ansvariga på plats. De har alla jobbat i verksamheten tidigare och har stor erfarenhet av att jobba med målgruppen.

Många av våra ledare har bred erfarenhet av vår målgrupp och de är ofta högskole- och universitetsstudenter som studerar ämnen som är kopplade till vår målgrupp på ett eller annat sätt. Exempelvis har vi ledare som läser till psykolog, socionom eller lärare. Det finns även många i vår personalgrupp som till vardags arbetar med musik, konst och teater.

All Kasperpersonal får under våra introduktionsdagar grundläggande utbildning i vad det innebär att leva med autismspektrumtillstånd och lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Personalen utbildas även i olika metoder och strategier för att på bästa sätt kunna bemöta våra deltagare.

Intervjuer medarbetare på Kasper Kollo:

Vill du arbeta med oss? Klicka på länken nedan!

Lyssna