Om Kasper kollo

Från 2003 till idag

Vår historia

Kasper Kollo startades 2003 av John Moll och Johan Källstrand. John och Johan, som då var studenter, arbetade extra vid sidan av sina studier som ledare i en verksamhet i Stockholmsområdet som erbjöd sommarläger och lovverksamhet för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd. 2002 flyttade John och Johan till Skåne för fortsatta studier. De insåg ganska snart att det saknades liknade lägerverksamhet i södra Sverige trots att behovet såg ut att finnas. Fyllda av sina positiva erfarenheter från verksamheten i Stockholm och med en övertygelse om att behovet för insatsen var stort beslutade sig John och Johan för att dra igång Kasper Kollo.

Kaspers sommarkollo genomfördes för första gången sommaren år 2003 med totalt 16 deltagare och en kollogård. 2008 köptes Kasper Kollo av Solhagagruppen (som senare blev en del av Nytida).

Utveckling

Sommaren 2020 fyller Kasper Kollo 17 år och idag kommer deltagare från hela landet till våra tre olika kollogårdar. Där erbjuds möjlighet till en härliga sommarupplevelser med massor av aktiviteter och chansen att träffa nya vänner. De allra flesta av deltagarna återkommer till Kasper Kollo, så varje sommar blir det många kära återseende för såväl deltagare som ledare.

Under åren med Kasper växte också insikten om hur många av våra deltagare som är i behov av stöd för att kunna få en meningsfull fritid inte bara på sommaren utan även under resten av året. 2012 startade den första helglägersgruppen, en insats där deltagare åker ut till en helglägersgård en gång i månaden för att hitta på roliga aktiviteter tillsammans och träffa kompisar. Idag har vi sex helglägersgrupper och verksamheten pågår från augusti till maj.

Syfte

Syftet med Kaspers verksamheter är att bidra till en meningsfull och aktiv fritid för barn, ungdomar och unga vuxna med autismspektrumtillstånd. Vår verksamhet utformas utifrån våra deltagares styrkor, intressen och drömmar. Med en tydlig struktur och kunnig personal skapar vi möjligheter att ha kul och knyta nya sociala kontakter samtidigt erbjuder vi avlastning för vårdnadshavare som vet att deras barn befinner sig i en trygg och stimulerande miljö.

Vår erfarenhet är att upplevelserna hos oss på kollo, på helgläger eller det man gör tillsammans med sin ledsagare/avlösare ofta blir så mycket mer än bara en rolig fritid för våra deltagare. Återkopplingen vi fått från föräldrar och deltagare själva är att vistelserna hos oss bidragit till exempelvis ökad självständighet och framsteg inom såväl den sociala som personliga utvecklingen när man i en trygg miljö känt sig motiverad att våga testa på nya saker, våga besöka nya platser och våga ta kontakt och umgås med nya personer.