Ingen har varit missnöjd – Johanna Klapp om samarbetet med Kasper Kollo

Det låter litet för bra för att vara helt sant. Men LSS-handläggaren Johanna Klapp är tydlig med att det stämmer: under alla år som hon har samarbetat med Kasper Kollo, känner hon inte till en enda kollodeltagare som varit missnöjd efter avslutad lägerperiod.

– På lägren hittar man kompisar ´som är som jag´, och man slappnar av och känner att ´här hör jag hemma´.

Lägergemenskapen bidrar i hög grad till att Kasper Kollo blivit så omtyckt, är Johanna Klapps erfarenhet.

– På Kasper Kollo är man också fantastiska med sin tydlighet och förmåga att ta tillvara deltagarnas intressen och önskemål.

Kävlinge kommun, där hon arbetar vid socialtjänstens handikappomsorg, har som liten kommun för närvarande ingen möjlighet att driva en verksamhet liknande Kasper Kollo.

– Vi har i dagsläget inte tillräckligt stort underlag för att på samma sätt kombinera
åldersgrupper med olika intressen.

Helgläger bra start

Men kollo passar inte alla, enligt Johanna Klapp.

– Det är ju läger som riktar in sig på gemenskap och aktiviteter, och alla är inte där i mognadsprocessen.

Inte heller är Kasper Kollo lämpligt vid vissa kombinationer av diagnoser.

Är man diagnostiserad inom autismspektrat kan närmare två veckors sommarkollo på främmande ort, och tillsammans med andra, kännas som ett stort och svårt steg att ta.

– Jag brukar därför rekommendera att man testar med ett helgläger. Ofta är det så kollovistelserna börjar.

Via engagerade diskussioner mellan Johanna Klapp och Kasper Kollo följs lägervistelserna upp.

– Målet med insatserna är att de ska leda till ökad självständighet och att isoleringen bryts.

Lyssna