Kasper kollo – för handläggare

Kasper kollo erbjuder korttidsvistelse enligt LSS § 9:6 i form av sommarkollo och helgläger för barn, ungdomar och unga vuxna med autismspektrumtillstånd – exempelvis högfungerande autism och aspergers syndrom –  tillhörande personkrets 1.

Ladda ner verksamhetsbeskrivningar (pdf)

Lyssna