Kasper kollo – för handläggare

Kasper kollo erbjuder korttidsvistelse enligt LSS § 9:6 i form av sommarkollo för barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning tillhörande personkrets 1 – exempelvis högfungerande autism, Aspergers syndrom och lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Ladda ner verksamhetsbeskrivningar (pdf)

Lyssna