Plats på kollo har vi en arbetsledare, en kock och flera kolloledare. Det är de som tillsammans med er deltagare gör kollo! Det betyder att det är ledarnas jobb att se till att du har kul på kollo, känner dig trygg och accepterad.

Våra kolloledare jobbar antingen kl. 07:30 – 16:00 eller kl. 16:00 – 22:00, och det är alltid minst en ledare på plats under natten. Denna person kallas jour och finns där för alla deltagare om någon skulle bli orolig, inte kan sova eller behöver något under natten.

Våra ledare har bred erfarenhet av att jobba med barn, ungdomar och unga vuxna samt att arbeta med vår målgrupp. Alla ledare får även utbildning i vad det innebär att leva med autismspektrumtillstånd.

Många av våra ledare är studenter och läser bland annat till socionom, lärare, psykolog, spelutvecklare, beteendevetare eller genusvetare. Vi har även många ledare som jobbar med konst, musik och teater.

Lyssna