För Fanny är det viktigaste och bästa med kollo människorna som kommer dit och gemenskapen. Det är många av både deltagarna och ledarna på sommarkollo som återkommer år efter år, vilket skapar en trygghet menar Fanny.

– Det är kul att lära känna nya, roliga personer, men också att få träffa de jag lärt känna från tidigare år igen.

Hur många somrar på kollo det har blivit för Fanny minns hon inte riktigt.

– Det är antingen fyra eller fem, säger hon och skrattar till.

Fanny har dessutom testat på både gården Norra vi i Östergötland och gården Lillsjödal i Skåne. Idag har hon fortfarande kontakt med kompisar hon träffat under sina år på kollo.

– Vi är ett ganska stort gäng som har kontakt från mitt första år. Då var det många av oss som var på kollo för första gången.

Förra året lärde Fanny känna en annan deltgare som hon blev riktigt bra kompis med. De önskade få gå på samma kolloperiod även i år och delade då rum.

– Vi pratar med varandra varje dag, säger Fanny.

Lyssna