Intervju med Helen Mårtensson

Innan Helene Mårtensson blev chef för serviceboenden i Lund arbetade hon som handläggare vid Lomma kommun. I jobbet hann hon ta hand om en hel del ansökningar till Kasper Kollo.

För den som är intresserad av att söka en insats genom LSS, och som här korttidsvistelser utanför hemmet, är det bara att höra av sig direkt till en handläggare vid kommunens socialförvaltning, förklarar Helene Mårtensson. För att komma ifråga för kollovistelse gäller några speciella förutsättningar.
– Man ska tillhöra rätt personkrets och det ska finnas behov som faktiskt kan tillgodoses, förklarar Helene Mårtensson vidare, och betonar att LSS-insatser som kollo alltid är frivilliga.

”Det är otroligt viktigt att barnet eller ungdomen själv får uttrycka vad hen vill.”

– Det är otroligt viktigt att barnet eller ungdomen själv får uttrycka vad man vill.
Handläggaren börjar med att göra en utredning. I den ingår att begära in läkarintyg som styrker personkretsen, och kanske också att skaffa information från till exempel skola och habilitering.
– För egen del brukade jag alltid se till att få träffa föräldrar och barn för att prata om deras problem och behov av stöd.
Utredningen ska ske skyndsamt, säger lagen. Det innebär högst fyra månader. I genomsnitt rör det sig om ett par månaders handläggningstid. Är fallet komplicerat kan tiden förlängas.

Hjälp att överklaga

Får man ”nej” på sin ansökan bifogas en förklaring till avslaget. Vill man överklaga beslutet hjälper handläggaren till i den processen. Man får själv författa sitt överklagande. Det går först till socialförvaltningen och därefter till Förvaltningsrätten, ibland tillsammans med ett yttrande från förvaltningen. Men redan hos socialförvaltningen kan beslutet komma att ändras, om man anser att en LSS-insats trots allt är befogad.
Helene Mårtensson anser att Kasper Kollo erbjuder högkvalificerade insatser.
– Och så är man otroligt flexibla och hjälpsamma för att hitta passande lösningar.
Ett par saker ska man tänka lite extra på, tycker hon.
– Gäller det en person under arton år måste som regel båda vårdnadshavarna vara med och ansöka om insatsen.
Och man bör vara ute i god tid.
– Vore jag förälder skulle jag ansöka redan i mars med tanke på handläggningstiden och eventuella överklaganden av beslut.

Tips inför ansökan

  • Var ute i god tid (sök redan i januari om du kan)
  • Kom ihåg att båda föräldrarna måste var med och ansöka
  • Får du sin ansökan avslagen kan du överklaga