Kasper Kollo – för anhöriga

Syftet med Kasper Kollo är att bidra till en meningsfull och aktiv fritid för barn, ungdomar och unga vuxna med autismspektrumtillstånd och lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Med en tydlig struktur och kunnig personal skapar vi på Kasper Kollo möjligheter att ha kul och knyta nya sociala kontakter. Tiden på Kasper Kollo innebär samtidigt avlastning för vårdnadshavare som vet att deras barn befinner sig i en trygg och stimulerande miljö.

Vi lyssnar, engagerar oss och försöker möta er i de behov som finns i er livssituation. Hör av er så kan vi samtala om de frågor och funderingar ni har.

Lyssna