Kasper Kollo

Kasper kollo bidrar till en meningsfull och aktiv fritid för barn, ungdomar och unga vuxna med autismspektrumtillstånd. Under juni, juli och augusti pågår Kasper kollos sommarkollo.
Vår och höst erbjuder vi helgläger.

Verksamheten utformas utifrån våra deltagares styrkor, intressen och drömmar. Med en tydlig struktur och kunnig personal skapar vi möjligheter att ha kul och knyta nya sociala kontakter samtidigt erbjuder vi avlastning för vårdnadshavare som vet att deras barn befinner sig i en trygg och stimulerande miljö.

Här hittar du alla våra planerade sommarkollon och helgläger

Målgrupper
Inriktningar
Perioder
Kategorier
Det finns inga kommande event för tillfället.

Välkommen att kontakta oss!

Elin Topphem

Verksamhetschef

Följ oss gärna på våra sociala medier!

Om Sommarkollo

Kasper kollo erbjuder korttidsvistelse enligt LSS § 9:6 i form av sommarkollo och helgläger för barn, ungdomar och unga vuxna med autismspektrumtillstånd – tillhörande personkrets 1.

Om Helgläger

I grupper med omkring 6-10 deltagare har du möjlighet att åka på läger en helg varje månad under höst och vår. Här kan du läsa mer om vad du kan göra på Kasper helgläger.


Kontakta gärna oss på Kasper Kollo!

Tyvärr, inga sökträffar.

Vanliga frågor och svar om Kasper kollo

Lyssna