Gruppchefen Gunni Eriksson trivs bäst när de boende utvecklas

Gunni Eriksson sprider glädje och trygghet i sitt arbete som gruppchef och boendestödjare.

Hon älskar att hitta kreativa sätt att motivera och stötta de boende, och ser deras framsteg som bevis på att hennes arbete har en meningsfull och långsiktig inverkan på deras liv.

– Vi i personalen är här för att hjälpa till där behoven finns. Det innebär att få ordning på den boendes vardag genom struktur, planering och rutiner, och att praktiskt stötta när det exempelvis ska städas eller handlas mat, förklarar Gunni.

Porträtt Gunni

Som hjälp i sitt eget arbete utgår Gunni från den genomförandeplan som tagits fram specifikt för varje boende.
– När någon ny flyttar in så tar vi reda på vad denne har för drömmar och mål i livet. Sedan arbetar vi fram en plan för hur vi utifrån deras styrkor kan hjälpa dem att nå dessa.

Även för de små sysslorna är den inre motivation viktigt.
– Hos en boende kanske man behöver prata om katter och djur, för att få personen att bli motiverad till att börja städa. Medan man hos en annan kan ha med sig en högtalare med Spotify och spela musik.

För att skapa och bibehålla den trygga och välkomnande miljön är det viktigt att bygga starka relationer mellan personal och boende.
– När jag behöver rekrytera någon ny brukar jag ha med de boende i rekryteringsprocessen på olika sätt. Vi arbetar mycket med att skapa tillit och möta de boende där de är just idag. Mitt kvitto på att de trivs är när de berättar om saker, ber om hjälp och stöd och är glada när de umgås med oss, säger Gunni.

I slutändan är det dock de boendes utveckling som är allra viktigast för Gunni.
– Till exempel så har alla boende både börjat träna och äta nyttigare. Då känner jag mig stolt och får massor av ny energi!

Så arbetar Gunni individanpassat

Gunni försöker motivera de boende genom att hitta deras inre motor.

Lyssna