Individen i fokus på Nytidas gruppboende

Nytida erbjuder en trygg omsorg för personer med funktionsnedsättning – där individen står i centrum.

Våra gruppboenden riktar sig speciellt till de som söker ett stödjande, tryggt och anpassat boende inom LSS.
Med engagerad och kunnig personal, samt våra väl beprövade arbetsmetoder, erbjuder vi gruppboenden som ger de boende möjlighet att utvecklas och känna sig trygga.

Två killar sitter vid matbordet

Lugna och harmoniska miljöer

Alla våra gruppboenden erbjuder lugna och harmoniska miljöer för de boende. Detta eftersom vi vet att det har stor betydelse för personer med autismspektrumtillstånd (AST), neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller  intellektuell funktionsnedsättning (IF).

De gemensamma utrymmena är alltid rymliga och erbjuder plats för avkoppling och social interaktion, samtidigt som de enskilda lägenheterna är anpassade med hjälpmedel efter behov.

Stöd efter behov

Omsorgen på Nytidas gruppboenden är individbaserad, vilket innebär att varje boende får stöd efter sitt specifika behov. Inför flytten till ett gruppboende får den boende ett startkit som hjälper till att anpassa sig till sin nya boendemiljö. Personalen utvecklar också individuella scheman och använder konkreta objekt eller symboler för att underlätta förståelsen av vardagens aktiviteter. 

– Vi i personalen är här för att hjälpa till där behoven finns. Det innebär att stödja den boende i att få ordning i sin vardag genom struktur, planering och rutiner, samt att praktiskt bistå när det exempelvis ska städas eller handlas mat, berättar Gunni Eriksson, gruppchef och boendestödjare på Nytida.

Så väljer du ett av Nytidas gruppboende

Du kan själv välja ditt boende om du bor i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal. Kontakta din biståndshandläggare i kommunen för att få ett beslut.

Du är också välkommen att kontakta oss direkt för att få mer information och besöka våra boenden.

Här hittar du alla Nytidas gruppboenden

Lyssna