Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är ett samlingsnamn för medfödda funktionsnedsättningar som beror på att hjärnan fungerar annorlunda än hur den fungerar för de flesta andra. ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning är exempel på Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Personer med NPF har ofta svårigheter med:

  • reglering av uppmärksamhet,
  • impulskontroll och aktivitetsnivå,
  • samspelet med andra människor,
  • inlärning och minne,
  • att uttrycka sig i tal och skrift,
  • motorik.

Det finns också en ökad risk för personer med NPF att drabbas av psykiska problem som depression, ångest, tvångsneuros, fobi, utmattningssyndrom, ätstörning, sömnrubbning, missbruk och psykosomatiska besvär.

Forskning tyder på att det finns en ärftlighet när det gäller NPF men också på att komplikationer under graviditet och förlossning kan öka risken att få NPF.

(Källa: Riksförbundet Attention, Infoteket om funktionshinder Uppsala)

Så här går det till att söka plats

Läs mer om NPF på Nytida

Hittade inget
+ Visa fler

Andra organisationer

Riksförbundet Attention

Infoteket om funktionshinder, Uppsala län 

Autsim- och Aspergerförbundet