Huntingtons sjukdom (Huntingtons chorea, danssjuka) är en ärftlig neurologisk sjukdom. Sjukdomen är ganska ovanligt förekommande med cirka 5 fall per 100 000 invånare. Barn till en person som har sjukdomen löper 50 procents risk att bära på anlaget.

Den som bär på anlaget utvecklar sjukdomen så småningom. Barn till friska föräldrar kan inte få Huntingtons sjukdom. Den överförs från en generation till en annan i rakt nedstigande led. Sjukdomen visar sig oftast i 35- till 45-årsåldern, men kan i sällsynta fall uppträda redan före 20- och efter 60-årsåldern. Sjukdomen drabbar corpus striatum, som är en nervknut i basala ganglierna och modulerar impulsöverföringen vid rörelse.

Symptomen utgörs av ofrivilliga, ständigt pågående, hastiga, oregelbundna rörelser och demens. Huntingtons sjukdom kan inte botas, och effektiv behandling saknas.

Det finns ca 1000 personer med Huntingtons sjukdom i Sverige.

(Källa: Riksförbundet Huntingtons Sjukdom)

Så här går det till att söka plats

 

Furuviken och Grännäs strand har expertkunskap om Huntingtons sjukdom
Särskilt boende
Furuviken
Beskrivning Furuviken, som har både korttidsvård och längre placeringar, vänder sig till män ...
Markaryd, Kronoberg
Detaljer
Särskilt boende
Grännäs strand
Grännäs Strands särskilda vård- och omsorgsboende vänder sig till dig som är 30 år och ...
Valdemarsvik, Östergötland
Detaljer
Hittade inget

Läs mer om Furuviken och Grännäs strand

Här finns en artikel om Furuviken och  Grännäs strand.

Hittade inget

Andra organisationer

Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Hjärnfonden