Charlotte Bostig är mamma till två pojkar som båda har fått rehabilitering vid Alviksstrandsskolan. Hon menar att det var avgörande för familjen att få komma dit och mötas av respekt och kunskap.

Charlotte Bostig: Albin och Linus uppvisade någon typ av reumatisk sjukdom och 2015 fick de sin diagnos. Den här sjukdomen gjorde att det blev inflammationer i kroppen som också satte sig på kärlen i hjärnan och som gjorde att de brast. Både Albin och Linus fick mycket svårigheter efter sina skador.

Till en början var det väldigt svårt att ta in att samhällets stöd var så dåligt.

Lisa Hjalmars psykolog på Alviksstrandsskolan: Det vi erbjuder på Alviksstrandsskolan är en rehabiliteringsperiod men med ett väldigt tydligt skolfokus. Under en period om kanske 20 eller 30 veckor arbetar man aktivt med de inlärningsmässiga svårigheter eller funktioner som behöver byggas upp ytterligare, eller de kognitiva funktionerna som man behöver arbeta vidare med, eller de beteendemässiga problem som kanske har uppstått. All forskning som har gjorts på förvärvad hjärnskada, och en lyckad rehabilitering efter förvärvad hjärnskada, lyfter fram just det, att man behöver ha med sig familjen och behöver kunna säkerställa de anpassningar man gör runt barnet samt att det finns en kontinuitet däremellan; rehabiliteringen, mellan hemmet och mellan skolan. Och det där är lite unikt med just Alviksstrandsskolan, att vi arbetar med hela familjen som ett system runt barnet.

Charlotte Bostig: Att komma till Alviksstrandsskolan var helt avgörande i vårt liv, för vi kände att vi äntligen fick möta personer som förstod, som kunde hjälpa oss att sätta ord på det vi kände. Här är det någon som möter mina barn efter deras behov, och det är oerhört skönt att också känna sig respekterad som förälder när man kommer innanför dörren här. Målet för mina pojkar är ju ett så självständigt liv som möjligt som vuxna. Även om man har funktionshinder så finns det en uppgift för alla.

Läs mer och kontakta Alviksstrandsskolan

Alviksstrandsskolan - rehabilitering
Alviksstrandsskolan är en unik verksamhet som primärt erbjuder förskole- och skolinriktad ...
Bromma, Stockholm
Detaljer
Hittade inget