Downs syndrom beror på en kromosomrubbning som leder till en utvecklingsstörning. Orsaken är inte känd, men man vet att sannolikheten att få ett barn med Downs syndrom ökar i takt med mammans ålder. Cirka två procent av dem med Downs syndrom har en ärftlighetsfaktor.

Graden av utvecklingsstörning till följd av kromosomavvikelsen varierar mycket, vilket gör att det inte exakt går att beskriva hur Downs syndrom påverkar en person. Downs syndrom hänger ofta samman med vissa begränsningar av de kognitiva förmågorna, inlärningssvårigheter, eller långsam inlärning och den fysiska tillväxten, samt speciella ansiktsdrag.

(Källa Svenska Downföreningen, 1177 Vårdguiden)

Så här går det till att söka plats

Lättläst om Nytida

Andra organisationer

Svenska Downföreningen